Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami FED utrzymał status quo w polityce monetarnej. W komunikacie po posiedzeniu na szczególną uwagę zasługuje wykreślenie zapisu o możliwym negatywnym wpływie ostatniego spowolnienia w światowej gospodarce i zawirowania na rynkach finansowych na amerykańską gospodarkę.</p>

>

Na wrześniowym posiedzeniu FED wstrzymuj?c się od decyzji o rozpoczęciu zacieśniania polityki monetarnej powoływał się m.in. na konieczność oceny tego wpływu. Na uwagę zasługuje również zmiana sformułowania „Decyzja o tym jak długo utrzymać obecny docelowy przedział wahań dla stopy funduszy Rezerwy Federalnej zależeć będzie od bież?cych i oczekiwanych postępów w realizacji celu dla pełnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2%”. W ubiegłotygodniowym komunikacie pocz?tek tego zdania został zamieniony na „Decyzja o tym kiedy stosowne będzie podnieść docelowy przedział wahań dla stopy funduszy Rezerwy Federalnej […]”. Wskazuje to na zmianę nastawienia FED na bardziej jastrzębie. Treść komunikatu po posiedzeniu stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej w grudniu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!