Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rezerwa Federalna utrzymała status quo w polityce pieniężnej chcąc ocenić wpływ podwyższonej zmienności na rynkach finansowych, pogorszenia koniunktury w Chinach oraz spadku cen surowców na wzrost gospodarczy w USA i perspektywy powrotu inflacji do celu inflacyjnego.</p>

>

Uważamy, że gołębi wydźwięk komunikatu po styczniowym posiedzeniu znajdzie odzwierciedlenie w obniżeniu mediany oczekiwań członków FOMC dotycz?cych wysokości docelowego przedziału dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na koniec 2016 r. z [1,25%; 1,50%] do [1,00%; 1,25%] w marcowej projekcji. Będzie to spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w 2016 r. zakładamy trzy podwyżki (pierwsza w czerwcu) docelowego przedziału dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej o ł?cznej skali 75 pb.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!