Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej pozostał niezmieniony na poziomie [0,25%; 0,50%].</p>

>

Treść komunikatu po posiedzeniu wskazuje, iż członkowie FOMC coraz lepiej oceniaj? perspektywy makroekonomiczne w USA, co wynika z kontynuacji poprawy sytuacji na rynku pracy oraz rosn?cej inflacji. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w grudniu FED podniesie docelowy przedział wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej o 25 pb do poziomu *0,50%; 0,75%+. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest ewentualne zwycięstwo D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!