Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie przyniosło ono zmian w wysokości stóp procentowych oraz nastawieniu w polityce monetarnej i było poświęcone przede wszystkim kształtowaniu limitu w ramach awaryjnego finansowania ELA (Emerging Liquidity Assistance) dla greckiego sektora bankowego.</p>

>

Zgodnie z decyzj? EBC zostało ono zwiększone o 900 mln EUR z dotychczasowego poziomu 89 mld EUR. W ocenie EBC osi?gnięte w ub. tygodniu porozumienie z wierzycielami oraz zaakceptowanie zakresu wymaganych reform przez Grecję było wystarczaj?cym argumentem za podjęciem decyzji o przyznaniu zwiększonej płynności. Oczekujemy, że EBC w najbliższym czasie będzie najprawdopodobniej zwiększał limit finansowania ELA, co będzie uwarunkowane postępami w implementacji przez Grecję uzgodnionego pakietu reform. Prawdopodobne jest również, iż towarzyszyć temu będzie zmniejszenie wymogów wobec papierów wartościowych wnoszonych przez greckie banki jako zabezpieczenie dla uzyskanego finansowania w ramach ELA. Oczekujemy, ze dziś niektóre greckie banki wznowi? działalność, jednak kontrola przepływu kapitału zostanie utrzymana.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!