Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie EBC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami utrzymane zostały na nim dotychczasowe parametry polityki monetarnej.</p>

>

Zgodnie z wypowiedziami Prezesa EBC M. Draghiego, podczas posiedzenia nie były dyskutowane zmiany w rozszerzonym programie skupu aktywów oraz jego ewentualne wydłużenie. Na posiedzeniu poruszono natomiast pobieżnie temat ujemnych stóp procentowych. W efekcie konferencja prasowa nie dostarczyła nowych istotnych informacji nt. perspektyw kształtowania się polityki pieniężnej w strefie euro, szczególnie w kontekście przyszłości rozszerzonego programu skupu aktywów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami EBC pracuje obecnie nad zmianami w swojej polityce monetarnej uzależniaj?c dalszy kształt polityki pieniężnej EBC od grudniowej projekcji makroekonomicznej. W naszej ocenie jej wyniki skłoni? EBC do wydłużenia okresu realizacji rozszerzonego programu skupu aktywów do września 2017 r. (obecnie horyzont tego programu sięga marca 2017 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!