Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie EBC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami utrzymane zostały na nim dotychczasowe parametry polityki monetarnej. W komunikacie po marcowym posiedzeniu powtórzona została zapowiedź, że rozszerzony program skupu aktywów potrwa przynajmniej do grudnia 2017 r. Niezmieniony został również fragment mówiący, iż stopy procentowe zostaną najprawdopodobniej utrzymane na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres, znacząco przekraczający horyzont programu skupu aktywów (tzw. forward guidance).</p>

>

Na konferencji prasowej po posiedzeniu przedstawione zostały również wyniki  marcowej projekcji ekonomicznej. EBC prognozuje, że inflacja w strefie euro w 2017 r. wyniesie 1,7% (1,3% w grudniowej projekcji), 1,6% w 2018 r. (1,5%) oraz 1,7% w 2019 r. (1,7%). Prognozy PKB zostały nieznacznie podwyższone do 1,8% w 2017 r. (1,7% w grudniowej projekcji), 1,7% w 2018 r. (1,6%). Prognoza dynamiki PKB na 2019 r. nie uległa zmianie (1,6%). Podczas konferencji wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego charakteryzowały się nieznacznie mniej gołębim niż dotychczas nastawieniem. Zaznaczył on m.in. iż bilans ryzyka dla perspektyw gospodarczych w strefie euro poprawił się. Uważamy, że po zapoznaniu się z kolejn?, czerwcow? projekcj?, EBC określi bilans czynników ryzyka jako zrównoważony i w efekcie zmieni treść forward guidance rezygnuj?c z fragmentu mówi?cego o możliwości dalszych obniżek stóp procentowych. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, w którym skala łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC jest obecnie blisko lokalnego maksimum i w kolejnych kwartałach EBC będzie stopniowo ograniczał stopień ekspansywności polityki pieniężnej. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że we wrześniu br. EBC podejmie decyzję o wydłużeniu programu do marca 2018 r. a następnie będzie go stopniowo wygaszał, aż do jego zakończenia w grudniu 2018 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Jak zmienia się język

Warsztaty online z BALAJCZA Wtorek, 1 lutego 2022 r. godz. 11:00-12:00 Język jest tworem społecznym i to właśnie dzięki temu podlega zmianom. W XXI...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!