Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miał miejsce szczyt Unii Europejskiej, na którym renegocjowano warunki członkostwa Wielkiej Brytanii w UE

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z osiągniętym porozumieniem Wielka Brytania będzie mogła ograniczać zasiłki dla imigrantów z UE przez okres 7 lat, a zasiłki dla dzieci zostaną ograniczone dopiero od 2020 r.</p>

>

Na podstawie wypracowanego kompromisu rz?d Wielkiej Brytanii będzie rekomendował Brytyjczykom opowiedzenie się za pozostaniem ich kraju w UE w referendum, które będzie miało miejsce 23 czerwca br. W naszej ocenie kompromis jest umiarkowanie pozytywny dla kursu euro wobec dolara. Niemniej jednak do wyników referendum kurs euro wobec dolara pozostanie w znacznym stopniu pod wpływem sondaży i badania ankietowe wskazuj?ce na wzrost ryzyka wyst?pienia Wielkiej Brytanii z UE będ? oddziaływać w kierunku jego osłabienia.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!