Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne w Polsce

Dopuszczamy materializację czterech scenariuszy: (1) PiS utrzyma większość absolutną w sejmie, (2) PiS nie będzie w stanie zapewnić sobie absolutnej większości w sejmie i będzie zmuszony podjąć współpracę z Konfederacją, (3) partie opozycyjne (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga) utworzą rząd, (4) brak wyraźnego zwycięzcy wyborów, prowadzący do przedterminowych wyborów w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Obecnie za najbardziej prawdopodobne uważamy scenariusze drugi (współpraca PiS i Konfederacji) oraz trzeci (opozycja uzyskuje większość). W naszym obecnym scenariuszu makroekonomicznym zakładamy, że PiS nie uzyska większości absolutnej w sejmie i będzie zmuszony współpracować z Konfederacją, a tym samym jego materializacja byłaby neutralna dla naszych średniookresowych prognoz. Z kolei w przypadku zwycięstwa opozycji oczekujemy, że nowy rząd będzie dążył do jak najszybszego odblokowania środków w ramach KPO. Komisja Europejska zapewne byłaby przychylna takiej inicjatywie, prawdopodobnie przyspieszając ten proces. Taki rozwój sytuacji byłby korzystny dla tempa wzrostu gospodarczego i kursu złotego. Premia za ryzyko w przypadku polskich aktywów również obniżyłaby się w związku z powołaniem prounijnego rządu, co byłoby korzystne dla cen polskiego długu. W scenariuszu zwycięstwa opozycji RPP (z większością członków wybraną przez PiS) zapewne przyjmie bardziej jastrzębie nastawienie, wskazując na konieczność skupienia się na ograniczaniu inflacji, a tym samym skala obniżek stóp procentowych będzie mniejsza niż obecnie zakładamy.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!