Analizy i badania

W lutym już drugi miesiąc z rzędu odnotowano nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w Polsce, która wyniosła 116 mln EUR wobec 37 mln EUR w styczniu

<p style="text-align: justify;">Przyczyną zwiększenia salda na rachunku obrotów bieżących była silna poprawa salda dochodów pierwotnych (o 613 mln wyższe niż w styczniu), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało pogorszenie sald dochodów wtórnych i obrotów towarowych (odpowiednio o 395 mln EUR i 154 mln EUR niższe niż w styczniu).</p>

>

Jednocześnie dynamika eksportu zwiększyła się do 10,7% r/r wobec 5,2% w styczniu, podczas gdy import zwiększył się do 3,7% r/r wobec -1,3% w styczniu. Oczekujemy, iż w najbliższych kwartałach prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w obszarze wspólnej waluty, w szczególności w Niemczech, będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia dynamiki polskiego eksportu. Lutowe dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w I kw. br. nast?pi nieznaczna poprawa salda obrotów bież?cych w relacji do PKB (skumulowana wartość za 4 kwartały).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!