Analizy i badania

W 2018 roku magazyny będą biły rekordy

<p style="text-align: justify;">Rynek magazynów jest w rozkwicie. Pokazują to wyraźnie wyższe wskaźniki wzrostów niż w sektorze biurowym czy handlowym. Dobre prognozy markoekonomiczne sygnalizują, że 2018 będzie kolejnym rokiem, który sektor zaliczy na duży plus.</p>

>

Branża logistyczno-magazynowa w Polsce ma się doskonale i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja w 2018 roku miała się zmienić. W skali roku podaż nowych magazynów potrafi urosn?ć o kilkanaście procent, a mimo to współczynnik pustostanów utrzymuje się na niskim poziomie

KATARZYNA PYŚ-FABIAŃCZYK, DYREKTOR DZIAŁU POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I LOGISTYCZNYCH BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

W ostatnich 12 miesi?cach agencja odnotowała 16-proc. wzrost ł?cznego wolumenu wynajętej powierzchni. Dzięki 27 transakcjom, przeprowadzonym przez konsultantów BNP Paribas Real Estate Poland, nowych najemców znalazło 220 tys. m kw. Co istotne, ponad 23 proc. transakcji dotyczyło branży handlu internetowego.

  

To właśnie m.in. dzięki dynamicznemu rozwojowi sektora e-commerce nowe projekty nie czekaj? zbyt długo na najemców. Co więcej, wzrost znaczenia handlu elektronicznego przekłada się na rosn?c? popularność inwestycji realizowanych w formule built-to-suit. Najemcy i deweloperzy w kontekście handlu elektronicznego zgodnie podkreślaj?, że istotnym elementem tworz?cym układankę s? obiekty zlokalizowane w najbliższym s?siedztwie, a często nawet w samych granicach aglomeracji i dużych ośrodków miejskich.

  

Minęły czasy, kiedy sklepy internetowe przyci?gały jedynie ofert? czy ładnym designem. Katarzyna Pyś-Fabiańczyk podkreśla, że obecnie klienci duż? wagę przykładaj? do jakości serwisu, o których niejednokrotnie decyduje czas dostawy albo sprawność w realizacji zwrotów i wymian. Rokrocznie prawdziwym testem dla sklepów internetowych s? święta i setki tysięcy zamówień realizowanych na ostatni? chwilę. Warto podkreślić, że rozwój rynku e-commerce w 2018 i kolejnych latach nie będzie opierał się wył?cznie na dużych graczach. Coraz sprawniej poruszać będ? się średnie i małe firmy, inwestuj?ce w ten kanał.

  

Eksperci z Działu Powierzchni Magazynowych i Logistycznych BNP Paribas Real Estate Poland – do którego w minionym roku doł?czyło 5 nowych konsultantów – podkreślaj?, że 2018 będzie stał także pod znakiem zwiększonego zainteresowania krajowym rynkiem firm z Dalekiego Wschodu. Ogromna rola Chin w globalnej gospodarce powoduje, że idea i projekt Nowego Jedwabnego Szlaku – ł?cz?cego korytarzami transportowymi Chiny i Europę – z miesi?ca na miesi?c zyskuje kolejnych zwolenników.

  

Zdaniem wielu ekspertów, Polska – dzięki swojemu strategicznemu położeniu – może okazać się dla wielu eksporterów z państwa środka przewodnikiem w dalszym rozwoju na kontynencie. To ważny projekt, na który warto patrzeć z perspektywy ekonomicznej, gospodarczej i politycznej. Odwołuj?ca się do tradycji handlowych idea Nowego Jedwabnego Szlaku, promowana mocno przez stronę chińsk?, pokazuje różne możliwości ł?czenia obu kontynentów nowymi szlakami morskimi i lotniczymi, ale przede wszystkim pokazuje potencjał drogi l?dowej

KATARZYNA PYŚ-FABIAŃCZYK, DYREKTOR DZIAŁU POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I LOGISTYCZNYCH BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland prognozuje dalszy wzrost znaczenia ekologicznej certyfikacji nowo budowanych obiektów magazynowych. Zielony profil inwestycji, niższe zużycie energii, większe współczynniki doświetlenia światłem naturalnym i zmiana oświetlenia na LEDowe to nie tylko jedne ze sposobów wzmacniania konkurencyjności obiektów, ale także na obniżanie kosztów ich utrzymania.

  

Jednym z hamulców, który może mieć wpływ na obniżenie dynamiki rozwoju sektora magazynowego mog? być m.in. dostępność siły roboczej, rosn?ce oczekiwania płacowe i stopniowe otwieranie się zachodnich rynków na pracowników ze Wschodu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!