Analizy i badania

W 2017 r. utrzyma się wysoki poziom aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie pomimo niestabilności na scenie politycznej

<p style="text-align: justify;">Z najnowszej analizy przedstawionej przez dział Europejskich Rynków Kapitałowych międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield wynika, że w 2017 roku aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie utrzyma się na wysokim poziomie ze względu na spadek cen obligacji i zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi inwestycjami, które gwarantują wzrost.<br /><em style="font-size: 16px;"></em></p>

>

Według ekspertów firmy Cushman & Wakefield stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości w Europie Zachodniej zmniejsz? się o 30-40 punktów bazowych, czynsze wzrosn? o 2-3%, a wolumen transakcji inwestycyjnych w skali całego kontynentu wzrośnie o 6%. Ponadto w 2017 r. Azja może wyprzedzić Amerykę Północn? pod względem wielkości kapitału zainwestowanego na rynku europejskim, aczkolwiek inwestorzy europejscy nie pozostan? daleko w tyle i także będ? poszukiwać okazji inwestycyjnych na nowych rynkach w celu zapewnienia sobie najlepszych możliwości wzrostu i stabilności.

Z opublikowanego raportu wynika, że w 2017 r. utrzyma się atmosfera niepewności politycznej i ekonomicznej – wyniki brytyjskiego referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w EU i wyborów prezydenckich w USA zaczn? przekładać się decyzje polityczne i w większym stopniu wpływać na rynki. Sytuacja sektora bankowego w Europie jest nadal niestabilna, a problem ten może wkrótce dotyczyć także Chin. Ponadto najbliższe wybory we Francji, w Niemczech i Holandii mog? zaważyć na przyszłości Unii Europejskiej.

David Hutchings, dyrektor ds. strategii inwestycyjnych w dziale Rynków Kapitałowych EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Przewidujemy, że bież?cy rok upłynie pod znakiem wyraźnego podziału na inwestorów zainteresowanych głównymi miastami z dużymi węzłami komunikacyjnymi oraz tych, którzy poszukuj? okazji inwestycyjnych na mniejszych rynkach. Wobec awersji do ryzyka makro będ? nadal koncentrować się na krajach oferuj?cych większ? stabilność ekonomiczn?”.

Autorzy raportu wskazuj?, że najlepsze perspektywy zrównoważonego wzrostu oferuj? przede wszystkim Niemcy (głównie Berlin), kraje nordyckie, a także Hiszpania – zwłaszcza Barcelona i Madryt. W kręgu zainteresowań inwestorów pozostan? również Paryż i Londyn, a także niektóre miasta regionalne w Wielkiej Brytanii.

Europa Środkowo-Wschodnia również zasługuje na większ? uwagę inwestorów, ponieważ region ten oferuje atrakcyjne stopy kapitalizacji i możliwości szybszego wzrostu. Ożywienie gospodarcze przekłada się na rosn?ce czynsze w tej części Europy oraz atrakcyjne wyceny w głównych miastach. Z kolei wyższy wzrost konsumpcji w Europie Środkowo-Wschodniej niż w innych krajach kontynentu pobudza popyt i przyczynia się do wzrostu czynszów we wszystkich sektorach, który w przypadku Rumunii, Bułgarii i Węgier przekroczy średni? dla całej Europy.

Soren Rodian Olsen, Partner w Cushman & Wakefield Polska, powiedział: “Przewidujemy, że w Polsce w 2017 roku utrzyma się presja zniżkowa na stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości we wszystkich kategoriach aktywów. Głównym celem inwestorów  core  będ? budynki biurowe w warszawskim COB oferuj?ce czynsze na stabilnym poziomie, duże obiekty handlowe i centra logistyczne gwarantuj?ce bezpieczne źródło dochodów w dłuższej perspektywie. Największym zainteresowaniem będ? cieszyć się aktywa, które mog? zapewnić najemcom korporacyjnym najwyższ? wartość dodan?. Utrzyma się duży popyt na nieruchomości biurowe, które oferuj? możliwości podniesienia ich wartości,  aczkolwiek podaż produktów inwestycyjnych w dobrych lokalizacjach jest ograniczona”.

David Hutchings powiedział: „Ryzyko niestabilności w strefie euro może spowodować dalszy wzrost rentowności obligacji, co zwiększy zainteresowanie nieruchomościami, które postrzegane s? jako stabilne aktywa oferuj?ce wyższe zyski i potencjał wzrostu.

Najemcy będ? poszukiwać obiektów, które będ? stanowić wartość dodan? w prowadzonej przez nich działalności. Inwestorzy mog? odnieść sukces monitoruj?c trendy na rynkach najmu i zwiększaj?c wartość poprzez tworzenie efektywnej powierzchni oferowanej po przystępnej cenie”.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!