Analizy i badania

Via Carpatia szansą dla Polski Wschodniej?

<p style="text-align: justify;">Via Carpatia, jako unijny szlak transportowy jest długo wyczekiwaną inwestycją, która powinna pobudzić gospodarkę Europy Wschodniej, od Bałtyku aż po Morze Egejskie. Powstanie trasy w znacznym stopniu poprawi wizerunek wschodniej Polski w oczach inwestorów, w szczególności z branży logistyczno-magazynowej.</p>

>

Via Carpatia, jako unijny szlak transportowy jest długo wyczekiwan? inwestycj?, która powinna pobudzić gospodarkę Europy Wschodniej, od Bałtyku aż po Morze Egejskie.  W Polsce jej trasa ma przebiegać przez województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, po śladzie drogi ekspresowej S61, S16 i S19 – dokładnie z Kłajpedy i Kowna na Litwie, przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, aż do Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Polsce trasa ma liczyć ł?cznie niecałe 700 km. Drogowy szlak Via Carpatia na Podlasiu z drogami S-19 i S-8 będzie ł?czyć kraje Europy Południowej ze Skandynawi?. Inwestycje w drogi ekspresowe, ł?cz?ce wschodnie miasta będ? dodatkowym motorem rozwoju dla np. Białystoku, Lublina, czy Rzeszowa. Inwestorzy patrz? na te rynki z optymizmem. Już w 2015 roku na lubelskim rynku rozpoczęto inwestycje w infrastrukturę logistyczn? i obecnie znajduje się tam około 130 000 mkw. powierzchni magazynowej do wynajęcia. Via Carpatia będ?c ł?cznikiem dla głównych miast wschodniej Polski sprawia, że rośnie zainteresowanie inwestowaniem w tej części kraju.

Urszula Duval Rasmussen, Starszy Negocjator w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych w Cushman & Wakefield

Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w regionie wschodniej Polski wynosz? 400  000 mkw. i skoncentrowane s? w dwóch lokalizacjach: w Rzeszowie i Lublinie. Większość powierzchni stanowi? nowe obiekty – około 265  000 mkw. powstałe w ci?gu ostatnich trzech lat za spraw? inwestycji takich firm jak Panattoni, MLP, Goodman, CLM i Waimea Group. Nowe obiekty powstan? wkrótce w Kielcach i Białymstoku, które dzięki inwestycjom drogowym S7 i S8 uzyskaj? szybkie poł?czenie z największym rynkiem logistycznym, czyli Warszaw?.

Pomimo wzrostu zainteresowania rynkiem Polski Wschodniej, zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne wśród najemców wci?ż ogranicza się do niewielkich transakcji, z których większość nie przekracza 3 000 mkw.  Trend ten może jednak ulec zmianie w zwi?zku z kluczowymi inwestycjami wł?czaj?cymi region w nowoczesn? sieć transportow? w skali międzynarodowej, do czego z pewności?  przyczyni się realizacja trasy Via Carpatia.  

Adrian Semaan, konsultant w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych, Cushman & Wakefield

Powstanie trasy Via Carpatia w znacznym stopniu poprawi wizerunek wschodniej Polski w oczach inwestorów, w szczególności z branży logistyczno-magazynowej. Trasa nie tylko usprawni komunikację z krajami położonymi na północ i południe od granic Polski, lecz również znacznie skróci czas przejazdu pomiędzy miastami takimi jak Rzeszów, Lublin czy Białystok. Zakończenie budowy polskiego odcinka trasy planuje się w 2024 roku. Można zakładać, że część terenów inwestycyjnych w ośrodkach traktowanych przez inwestorów jako priorytetowe, zostanie do tego czasu w znacznym stopniu zagospodarowana, dlatego tereny położone wzdłuż Via Carpatii mog? być w przyszłości ciekaw? alternatyw?.

Kamil Żach, Specjalista ds. gruntów w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych, Cushman & Wakefield

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!