Via Carpatia szansą dla Polski Wschodniej?

<p style="text-align: justify;">Via Carpatia, jako unijny szlak transportowy jest długo wyczekiwaną inwestycją, która powinna pobudzić gospodarkę Europy Wschodniej, od Bałtyku aż po Morze Egejskie. Powstanie trasy w znacznym stopniu poprawi wizerunek wschodniej Polski w oczach inwestorów, w szczególności z branży logistyczno-magazynowej.</p>

>

Via Carpatia, jako unijny szlak transportowy jest długo wyczekiwan? inwestycj?, która powinna pobudzić gospodarkę Europy Wschodniej, od Bałtyku aż po Morze Egejskie.  W Polsce jej trasa ma przebiegać przez województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, po śladzie drogi ekspresowej S61, S16 i S19 – dokładnie z Kłajpedy i Kowna na Litwie, przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, aż do Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Polsce trasa ma liczyć ł?cznie niecałe 700 km. Drogowy szlak Via Carpatia na Podlasiu z drogami S-19 i S-8 będzie ł?czyć kraje Europy Południowej ze Skandynawi?. Inwestycje w drogi ekspresowe, ł?cz?ce wschodnie miasta będ? dodatkowym motorem rozwoju dla np. Białystoku, Lublina, czy Rzeszowa. Inwestorzy patrz? na te rynki z optymizmem. Już w 2015 roku na lubelskim rynku rozpoczęto inwestycje w infrastrukturę logistyczn? i obecnie znajduje się tam około 130 000 mkw. powierzchni magazynowej do wynajęcia. Via Carpatia będ?c ł?cznikiem dla głównych miast wschodniej Polski sprawia, że rośnie zainteresowanie inwestowaniem w tej części kraju.

Urszula Duval Rasmussen, Starszy Negocjator w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych w Cushman & Wakefield

Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w regionie wschodniej Polski wynosz? 400  000 mkw. i skoncentrowane s? w dwóch lokalizacjach: w Rzeszowie i Lublinie. Większość powierzchni stanowi? nowe obiekty – około 265  000 mkw. powstałe w ci?gu ostatnich trzech lat za spraw? inwestycji takich firm jak Panattoni, MLP, Goodman, CLM i Waimea Group. Nowe obiekty powstan? wkrótce w Kielcach i Białymstoku, które dzięki inwestycjom drogowym S7 i S8 uzyskaj? szybkie poł?czenie z największym rynkiem logistycznym, czyli Warszaw?.

Pomimo wzrostu zainteresowania rynkiem Polski Wschodniej, zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne wśród najemców wci?ż ogranicza się do niewielkich transakcji, z których większość nie przekracza 3 000 mkw.  Trend ten może jednak ulec zmianie w zwi?zku z kluczowymi inwestycjami wł?czaj?cymi region w nowoczesn? sieć transportow? w skali międzynarodowej, do czego z pewności?  przyczyni się realizacja trasy Via Carpatia.  

Adrian Semaan, konsultant w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych, Cushman & Wakefield

Powstanie trasy Via Carpatia w znacznym stopniu poprawi wizerunek wschodniej Polski w oczach inwestorów, w szczególności z branży logistyczno-magazynowej. Trasa nie tylko usprawni komunikację z krajami położonymi na północ i południe od granic Polski, lecz również znacznie skróci czas przejazdu pomiędzy miastami takimi jak Rzeszów, Lublin czy Białystok. Zakończenie budowy polskiego odcinka trasy planuje się w 2024 roku. Można zakładać, że część terenów inwestycyjnych w ośrodkach traktowanych przez inwestorów jako priorytetowe, zostanie do tego czasu w znacznym stopniu zagospodarowana, dlatego tereny położone wzdłuż Via Carpatii mog? być w przyszłości ciekaw? alternatyw?.

Kamil Żach, Specjalista ds. gruntów w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych, Cushman & Wakefield

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!