Partnerzy

VI edycja Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie

Już 14-15 marca w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się VI Europejski Kongres Mobilności Pracy. EKMP to największe wydarzenie na temat delegowania pracowników i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej. Kongres to unikalne forum dialogu i wymiany doświadczeń, łączące kilkuset uczestników i prelegentów: biznes, partnerów społecznych, administrację publiczną, przedstawicieli nauki, polityków, organizacje pozarządowe i instytucje zaangażowane w tematykę mobilności pracy i transgranicznego świadczenia usług.

 

Wśród kilkudziesięciu mówców, których będzie można wysłuchać podczas tegorocznej edycji, s? m.in. minister Jadwiga Emilewicz, prof. Gertruda Uścińska - prezes ZUS i unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska. EKMP to okazja do dyskusji i wymiany opinii na jeden z najbardziej gor?cych tematów, dotycz?cych rynku wewnętrznego UE. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło: ‘New posting rules. Problems solved? Fairness guaranteed?’. U progu obowi?zywania zupełnie nowych zasad delegowania pracowników stawiamy pytanie: jakie będ? konsekwencje ich wprowadzenia i czy s? one ‘fair’ dla wszystkich zainteresowanych stron i państw członkowskich?

Pierwszy dzień to sesja plenarna, poświęcona nowym zasadom świadczenia usług transgranicznych na rynku wewnętrznym. To m.in. wyst?pienia gości specjalnych, dyskusje panelowe oraz debata ‘hot chair’ z Jadwig? Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii i Konradem Szymańskim, sekretarzem stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Moderatorem sesji plenarnej jest red. Zbigniew Bartuś (Dziennik Polski). Sesji towarzyszy Wioska Ekspertów - specjalnie wydzielona strefa, gdzie przedstawiciele biznesu mog? w kameralnej atmosferze spotkać się i porozmawiać ze specjalistami o bież?cych problemach i zagadnieniach prawnych i praktycznych. Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu odbędzie się wieczorny bankiet z widokiem na Wawel.

Drugi dzień to cykl praktycznych warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli firm i administracji publicznej, prowadzonych przez ekspertów z całej Europy. Warsztaty skupiaj? się wokół bież?cych problemów praktycznych i interpretacyjnych w dziedzinie delegowania pracowników. Tego dnia odbędzie się również Dialog Obywatelski: sesja Q&A z Elżbiet? Bieńkowsk?, unijn? komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, na temat zadań Komisji Europejskiej i bież?cej polityki w zakresie swobody świadczenia usług transgranicznych w UE.

Podczas obu dni EKMP można wzi?ć udział w akcji #protectionismisNOTfair, maj?cej na celu zwrócenie uwagi na protekcjonistyczne rozwi?zania w prawodawstwie UE, ograniczaj?ce swobodny przepływ usług w UE. Wydarzeniu towarzysz? również kameralne targi usług i rozwi?zań dla biznesu.

Organizatorem VI EKMP jest Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Komisj? Europejsk?. Kraków obj?ł tytuł Miasta Gospodarza VI EKMP.

Bilety i program dostępne s? na stronie www.ekmp.pl.

Do zobaczenia w Krakowie!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!