Partnerzy

V edycja Baltic Business Forum 2013

<p style="text-align: justify;">W dniach 16-18 października 2013 w Świnoujściu odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji polityczno-gospodarczej - Baltic Business Forum. Gościem Honorowym wydarzenia będzie Federacja Rosyjska.</p>

>

Międzynarodowe forum gospodarcze Baltic Business Forum stanowi coroczne miejsce spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Azji. Pomysłodawc? oraz organizatorem pierwszej edycji Forum była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Kolejne edycje, w tym także tegoroczn?, organizuje stowarzyszenie Europe North East Association .

Do głównych celów BBF należ? m.in.: promocja programu Partnerstwo Wschodnie, rozwój współpracy regionalnej pomiędzy krajami Europy Północnej, Środkowo-Wschodniej i Azji, stworzenie atrakcyjnej oferty regionów Europy Środkowo-Wschodniej w celu zwiększenia rozmiarów inwestycji na tym obszarze, budowa i zacieśnianie więzi Polski z s?siadami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wymianę bież?cych informacji w zakresie zagadnień ekonomicznych, prawnych i administracyjnych oraz wspieranie działań przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie międzynarodowym.

Podczas trzydniowego spotkania odbędzie się osiem sesji tematycznych, których moderatorami będ?: Krzysztof Krystowski, prezes Polskiego Holdingu Obronnego; Andrzej Kaczmarek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki; Bogusław Liberadzki, deputowany do Parlamentu Europejskiego; Oleg Dubisz, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Ludwik Sobolewski, dyrektor generalny Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Spotkanie zainauguruje swoim wyst?pieniem Aleksander Kwaśniewski, były Prezydent RP, który przewodniczy obecnie Radzie Strategii BBF. Honorowy patronat nad wydarzeniem obj?ł wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

Każdego roku w konferencji uczestnicz? przywódcy państw świata, ministrowie, przedstawiciele jednostek samorz?du terytorialnego, szefowie agend rz?dowych, a także znani i cenieni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarz?dowych. Główny trzon uczestników i prelegentów Forum stanowi? przedsiębiorcy z krajów Europy Środkowo- Wschodniej i Azji.

Międzynarodowa konferencja odbędzie się w dniach 16 - 18 października 2013 r. w Hotelu Interferie Medical SPA w Świnoujściu.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Formularz zgłoszeniowy oraz dokładny program konferencji znajduj? się na stronie internetowej: http://balticbusinessforum.eu/

Baltic Business Forum to odbywaj?ce się od 2009 r. międzynarodowe forum gospodarcze, będ?ce corocznym miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Azji. Pomysłodawc? oraz organizatorem pierwszej edycji Forum była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Następne edycje organizowane były przez stowarzyszenie Europe North East Association (dawniej Baltic Business Forum).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!