Juridique & Fiscalité

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym

CCIFP w imieniu IGCC, w dniu 11 lipca br, przesyłało uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Nr UD404 wykazu prac Rady Ministrów), który został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w dniu 28 czerwca br. 

Stanowisko przygotowaliśmy współpracując z firmami członkowskimi 17 izb bilateralnych.

Proces przygotowania pisma wspierały ekspertki:

  1. WHT – Monika Lewandowska, CRDIO
  2. Ceny transferowe – Ewelina Stamblewska-Urbaniak, CRIDO
  3. CIT – Agnieszka Wnuk, MDDP

 

Więcej informacji o spotkaniu Komitetu Finansowo-Podatkowego CCIFP z dnia 7.07.22 - TUTAJ

 

Poniżej dostępne stanowisko CCIFP w imieniu IGCC:

Do pobrania

Download IGCC_stanowisko_Polski_Lad_11072022.docx  (DOCX • 206 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!