Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Utrzymująca się słabość w branżach eksportowych

Podobnie jak w lipcu, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku pogłębienia spadku produkcji przemysłowej w ujęciu rok do roku w sierpniu było spowolnienie w branżach, w których dominująca część sprzedaży skierowana jest za granicę (1,4% r/r w sierpniu wobec 2,7% w lipcu). Za spowolnienie aktywności w kategoriach eksportowych odpowiadały przede wszystkim kategorie takie jak „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (-12,2% r/r w sierpniu wobec -1,6% w lipcu), „urządzenia elektryczne” (-7,3% wobec -3,3%) oraz „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (14,0% r/r wobec 14,9%). Wyhamowanie produkcji w branży motoryzacyjnej było po części powiązane z przesunięciami (w porównaniu z 2022 r.) terminu letnich przerw urlopowych w fabrykach samochodowych. 

Natomiast dynamika produkcji w branżach nieeksportowych ukształtowała się w sierpniu na najwyższym poziomie od stycznia br. (-3,3% wobec -4,8% w lipcu). Tym samym materializuje się nasz scenariusz, w którym spadek inflacji, oddziałujący w kierunku zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji oraz wzrost inwestycji mieszkaniowych i współfinansowanych ze środków unijnych oddziałuje w kierunku wzrostu aktywności w branżach przemysłu, w których produkcja ukierunkowana jest głównie na rynek krajowy. Odnotowane w sierpniu dalsze pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie z kolei czynnikiem hamującym wzrost aktywności w polskich branżach eksportowych również w kolejnych miesiącach. Ożywienie w tym segmencie polskiego przetwórstwa będzie materializowało się później (bliżej końca br.) wraz z oczekiwaną przez nas poprawą sytuacji w strefie euro (por. MAKROmapa z 31.07.2023).

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!