Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Ustalenia szczytu UE kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4699 (osłabienie złotego o 0,2%). W poniedziałek kurs EURPLN był stabilny. We wtorek doszło do umocnienia złotego. Było ono jednak przejściowe, gdyż kurs polskiej waluty pozostaje pod negatywnym wpływem rosnącego ryzyka politycznego związanego z zapowiedzianym przez Polskę i Węgry wetem unijnego budżetu. W drugiej części tygodnia kurs EURPLN był stabilny. Bogaty ubiegłotygodniowy kalendarz wydarzeń makroekonomicznych nie miał istotnego wpływu na zmienność kursu polskiej waluty.

Kursu EURUSD przez cały ubiegły tydzień kształtował się w wyraźnym trendzie wzrostowym, co było kontynuacją tendencji obserwowanych w poprzednich tygodniach. Osłabieniu dolara sprzyja spadek globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. W konsekwencji kurs EURUSD przekroczył w ubiegłym tygodniu poziom 1,21, co jest jego najwyższą wartością od kwietnia 2018 r. Informacje o coraz szybszym wzroście liczby przypadków koronawirusa w USA nie zdołały doprowadzić do trwałego umocnienia dolara względem euro. Ograniczony wpływ na kurs EURUSD miały również wyraźnie słabsze od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA.

Opublikowane dzisiaj rano dane o produkcji przemysłowej w Niemczech oraz bilansie handlowym w Chinach są neutralne dla rynku. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą ustalenia szczytu UE. Uważamy, że jeśli na szczycie nie zostanie osiągnięty kompromis pomiędzy Polską, Węgrami i pozostałymi krajami członkowskimi, będziemy mieć do czynienia z osłabieniem kursu złotego i znaczącym czynnikiem ryzyka w górę dla naszej prognozy EURPLN na koniec br. (4,43). W kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego może oddziaływać zaplanowane na ten tydzień posiedzenie EBC. Uważamy, że publikacje danych z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz indeks ZEW nie będą miały istotnego wpływu na rynek walutowy.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!