Partnerzy

Usługi dla biznesu napędzają polską gospodarkę

<p style="text-align: justify;"><strong>Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią krajowej gospodarki. Jak wskazują dane ABSL, zagraniczne centra usług zatrudniają w kraju ponad 130 tys. osób, z czego 33 tys. w Krakowie. A ma być jeszcze lepiej.</strong></p>

>

Według najnowszego raportu Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie”opracowanego przez McKinsey & Company, w ci?gu najbliższych 10 lat zatrudnienie w tej gałęzi rynku może wzrosn?ć do 450-600 tysięcy stanowisk w skali kraju. A to nie wszystko, bo oprócz nowych miejsc pracy, miasta regionalne zyskuj? także wpływy z podatków i napływ specjalistycznej wiedzy. Branża usług biznesowych stymuluje też rozwój ośrodków akademickich i zapewnia kontrakty dla firm będ?cych dostawcami centrów.

- W zagranicznych centrach nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce pracuje już ponad 130 tys. pracowników. Prognozy s? jeszcze bardziej optymistyczne. McKinsey wskazuje, że
w ci?gu 10 lat zatrudnienie w branży może wzrosn? nawet do  600 tysięcy osób. Dynamiczny rozwój sektora wpływa ożywczo na rynek pracy w regionach, a także zmienia mentalność biznesow? największych miast w Polsce
– mówi Jacek Levernes, Prezes ABSL i Członek Zarz?du HP Europa.

W efekcie mamy do czynienia z rzesz? wykształconych specjalistów, którzy pracuj? według standardów praktykowanych na Zachodzie, do którego polska gospodarka chce wci?ż aspirować.

- Przez 10 lat nabyliśmy kompetencje, dzięki którym polscy specjaliści kieruj? dziś strategicznymi operacjami biznesowymi i s? liderami międzynarodowych projektów z takich obszarów, jak finanse, transformacje biznesowe, zakupy czy IT – tłumaczy Marek Grodziński, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Europejskiej Sieci Centrów BPO Capgemini.

Dodaje, że globalne marki doceniaj? specjalizację Polski i dlatego chętnie wybieraj? nasz kraj jako lokalizację dla swoich inwestycji, a także decyduj? się na rozwinięcie istniej?cych już centrów.

Rozwój przedsiębiorczości to także szansa na wzrost liczby miejsc pracy w sektorach powi?zanych.

- Badania wskazuj?, że na każde 1000 pracowników centrów usług w ich powstaje ponad 250 kolejnych miejsc w ich bezpośrednim otoczeniu – mówi Janusz Górecki, Główny Analityk ABSL. - Znacz?cy strumień środków trafia do takich branż, jak: usługi szkoleniowe, transportowe, medyczne, informatyczne, kultura oraz sport i rekreacja, a także do firm ochroniarskich, sprz?taj?cych czy   zaopatruj?cych w artykuły biurowe. Co więcej, dzięki gościom centrów biznesowych powstaj? dodatkowe miejsca w sektorze hotelarskim i restauracyjnym.

Id?c dalej tym tropem, większość inwestycji biurowych w kraju to budynki powstaj?ce na potrzeby jednostek outsourcingowych. To właśnie głównie z myśl? o firmach z tego sektora powstaj? takie inwestycje, jak np. krakowska Kapelanka 42 zrealizowana przez Skanska Property Poland, lidera w realizacji budynków biurowych.

- W ci?gu kilku lat sektor usług stworzył z miast regionalnych silne ośrodki biznesowe z dużym zapotrzebowaniem na obiekty biurowe. Firmy z branży usług s? grup? najemców, która będzie generować największe wzrosty zarówno w tym roku, jak i w kolejnych latach w Polsce – prognozuje Arkadiusz Rudzki, Dyrektor ds. Wynajmu i Zarz?dzania Wartości? Budynków, Skanska Property Poland.

Jak pokazuj? ostatnie lata, sektor usług dla biznesu jest głównym motorem rozwoju rynków biurowych poza Warszaw?.

- W 2014 r. centra BPO/SSC wynajęły poza stolic? ok. 268  000 mkw. biur. To jasno pokazuje, że gdyby nie sektor usług dla biznesu, rynek poza Warszaw? nie rozwin?łby się w takim tempie i do takiej skali, a nawet cały czas pozostawałby na etapie sprzed kilku lat – twierdzi Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

Między innymi to właśnie dlatego, a także ze względu na kluczow? rolę miasta w sektorze usług biznesowych, organizatorzy konferencji ABSL wybrali Kraków na miejsce tegorocznej imprezy. Największy i najważniejszy zjazd biznesmenów w Europie odbędzie się w dniach 16 i 17 czerwca.   Gościem specjalnym konferencji ABSL będzie Tony Blair - jeden z najbardziej wpływowych światowych przywódców i premier Wielkiej Brytanii w latach 1997-2007. Więcej informacji o wydarzeniu znaleźć można na stronie: http://www.absl-conference.com/  

Lokalnie i globalne - młodzi napędzaj? polsk? gospodarkę

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest obecnie największym pracodawc? dla młodych i wykształconych mieszkańców miast regionalnych, którzy posiadaj? specjalistyczn? wiedzę m.in.
z zakresu finansów, ekonomii, IT, zarz?dzania czy marketingu.

- Firmy z branży nowoczesnych operacji dla biznesu to szczególnie cenieni pracodawcy dla młodych, zdolnych, ambitnych ludzi, chc?cych realizować się w międzynarodowym środowisku biznesowym. Praca w sektorze usług dla biznesu daje im na to realn? szansę – tłumaczy Piotr Dziwok, prezes zarz?du Shell Polska, dyrektor generalny Shell Business Operations Kraków oraz wiceprezes ABSL.

To właśnie dla przyszłych pracowników tego sektora już w połowie maja wystartuje ABSL Academy. Jej program został przygotowany oparciu o potrzeby pracodawców sektora nowoczesnych usług dla biznesu, którzy wskazuj? na konieczność wykształcenia osób przegotowanych merytorycznie do pracy w tym obszarze.


- Celem ABSL Academy jest wyposażenie naszych kursantów w narzędzia pozwalaj?ce im aktywnie wejść na rynek pracy zwi?zany z sektorem nowoczesnych usług dla biznesu
– mówi Janusz Dziurzyński, Dyrektor Procter & Gamble Global Business Services, Wiceprezes ABSL.

Osoby uczestnicz?ce w programie będ? miały również szansę wzi?ć udział w sesjach networkingowych, zapoznać się z ofert? potencjalnych pracodawców i zyskać ceniony na międzynarodowym rynku dyplom CIMA Certificate in Shared Services. Beneficjenci programu uzyskaj? gwarancję uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej jednej ze 140 firm partnerskich inicjatywy ABSL Academy. Podczas trwania kursu przedstawione zostan? także oferty pracy pięciu liderów sektora nowoczesnych usług dla biznesu: Infosys, P&G, Citi, BNY Mellon i RBS. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.abslacademy.pl.

Aby przekierować polskie tory na świadczenie bardziej zaawansowanych usług biznesowych dla zagranicznych partnerów należy jednak zadbać o to, by absolwenci mogli pochwalić się znajomości? co najmniej dwóch języków. Przewagę zyskaj? ci, którzy komunikuj? się po hiszpańsku, francusku czy niderlandzku lub władaj? jednym z języków skandynawskich. W swoim raporcie, McKinsey&Company   upatruje szansy na rozwój zaawansowanych usług w aktywnej współpracy nauki z biznesem (np. tworzenie dedykowanych kierunków studiów) i kooperacji pomiędzy najbardziej zainteresowanymi Ministerstwami: Finansów, Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej, a także Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!