Aktualności firm stowarzyszonych

Usługa chmurowa dla sektora finansowego

Już 12 marca 2020 roku zaprezentowany zostanie standard, tzw. PolishCloud, zawierający praktyczną analizę wszystkich istniejących aktów prawnych związanych z zagadnieniem usługi chmurowej dla sektora finansowego przygotowywany przez Bankową Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich, której głównym doradcą prawnym jest kancelaria Kochański & Partners.

K&P, wykorzystując swoją unikatową wiedzę zdobytą podczas prac w ramach grupy roboczej oraz wieloletnie doświadczenie obsługi klientów z sektora finansowego, oferuje kompleksowy pakiet usług umożliwiających instytucjom finansowym sprawne i skuteczne wdrożenie usługi chmurowej oraz ograniczenie ryzyka związanego z jej wykorzystaniem dzięki zapewnieniu zgodności m.in. z normą ISO 27017 i ISO 27001.

Więcej: [Usługa chmurowa dla sektora finansowego]

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!