Analizy i badania

Ujemny wkład eksportu netto wyhamował wzrost

<p style="text-align: justify;">W II kw. br. mieliśmy do czynienia ze spadkiem dynamiki eksportu (do 5,9% r/r wobec 7,6% w I kw.) wynikającym z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego (zgodnie z danymi Eurostatu odnotowano wyraźny spadek eksportu do Rosji i Ukrainy w II kw.). Jednocześnie nastąpił wzrost dynamiki importu (do 9,8% r/r wobec 6,9% w I kw.), związany z wyższym popytem wewnętrznym. W konsekwencji wkład eksportu netto pierwszy raz od IV kw. 2010 r. był ujemny i wyniósł -1,6 pp.. wobec +0,5 pp. w I kw.</p>

>

Oczekujemy, iż w kolejnych miesi?cach możliwa eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz wprowadzone w sierpniu rosyjskie embargo na polsk? żywność będ? głównymi czynnikami ograniczaj?cym polski eksport. W kierunku spadku jego dynamiki może oddziaływać także spowolnienie aktywności gospodarczej w Niemczech, sygnalizowane przez sierpniowe odczyty indeksów Ifo, ZEW oraz PMI. Z drugiej strony w kolejnych kwartałach będziemy mieć do czynienia z utrzymuj?c? się wysok? dynamik? importu, w kierunku której oddziaływać będzie wzrost popytu wewnętrznego. W rezultacie wkład eksportu netto do dynamiki PKB w kolejnych kwartałach pozostanie ujemny.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!