Analizy i badania

Udział maszyn w rynku leasingu wzrośnie z 27% oczekiwanych dla 2017 roku do blisko 30% w 2018 roku

<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Maszyny i urządzenia, obok pojazdów lekkich, są dominującym aktywem finansowanym przez firmy leasingowym. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w ciągu trzech kwartałów 2017 roku sfinansowano maszyny o łącznej wartości 12,7 mld zł, czyli o 19,6% więcej w ujęciu rocznym. Stanowiło to 26,5% wszystkich inwestycji sfinansowanych w tym okresie przez branżę leasingową.</p>

>

Trendy, które obserwujemy w polskiej gospodarce, spowoduj?, że sektor maszyn będzie miał bardzo dobre perspektywy rozwoju również w kolejnych kwartałach. Zgodnie z projekcj? budżetow? EFL rynek maszyn wzrośnie do 22,3 mld PLN w 2018 roku. Tym samym zakładamy, że maszyny będ? najszybciej rozwijaj?cym się obszarem działalności firm leasingowych, a będzie to wynikało z wysokiej aktywności w przetwórstwie przemysłowym, dobrych perspektyw na eksportu towarów z Polski, konieczności odnawiania parków maszynowych oraz inwestycji pracodawców w automatyzację procesów operacyjnych.

Po pierwsze, produkcja przemysłowa

Od pocz?tku roku jesteśmy świadkami wyraźnego wzrostu produkcji przemysłowej. Do września średnia dynamika wyniosła 5,9% r/r, a w kluczowym dla branży leasingowej przetwórstwie przemysłowym: 6,5% r/r. Zarówno w strukturze produkcji, jak i w zamówieniach przemysłowych, widać już coraz większy wpływ popytu krajowego. Rosn?ce zamówienia z rodzimego rynku i wyraźny wzrost popytu konsumpcyjnego to dobre sygnały dla firm leasingowych. To dlatego, że zdecydowana większość klientów branży leasingowej to mikro, małe i średnie firmy, w dużej mierze ukierunkowane na obsługę lokalnych rynków.

Po drugie, zagraniczna sprzedaż

Sektorowa struktura produkcji wskazuje na utrzymuj?cy wzrost nowych zamówień eksportowych. Cały czas obserwujemy wysokie dynamiki w typowo eksportowych branżach, co jest pochodn? wyraźnego poprawienia koniunktury w europejskiej gospodarce. Strefa euro nie tylko notuje bardzo wysokie odczyty indeksów koniunktury (jak PMI, ESI, Ifo), ale od kilku miesięcy zaczęła się również rozwijać w realnej sferze. Wzrost gospodarczy w II kwartale 2017 roku był najwyższy od 6 lat, stopniowo zaczęło spadać bezrobocie, utrzymuj? się solidne wzrosty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Te trendy przekładaj? się na istotny wzrost popytu na polski eksport. Dynamika eksportu towarów z Polski za okres styczeń-wrzesień br. wyniosła aż 9,8% r/r.

Po trzecie, odnowienie parków maszynowych

Wyraźne wzrosty produkcji przemysłowej w ostatnich miesi?cach, jak również duży portfel zleceń produkcyjnych z rynku krajowego i z zagranicy wskazuj? na konieczność odnawiania parków maszynowych. Badania NBP pokazuj?, że stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w polskich firmach wynosił na koniec III kw. 2017 roku aż 83%. To najwyższy poziom od 2008 roku, czyli od okresu szczytu koniunktury w przededniu wybuchu ostatniego kryzysu finansowego. Stanowi to bardzo wyraźny sygnał dla wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach, co pozytywnie przełoży się na dynamikę leasingu maszyn i urz?dzeń w kolejnych miesi?cach.

Po czwarte, automatyzacja

Rok 2017 stoi pod znakiem znakomitej koniunktury na rynku pracy. Notujemy rekordowo niskie poziomy bezrobocia, stabilnie rośnie zatrudnienie w firmach i zarobki pracowników. Jednocześnie zaczynaj? się odzywać problemy demograficzne. Jako społeczeństwo starzejemy się i zaczyna się już kurczyć w Polsce populacja osób w wieku produkcyjnym. W rezultacie, barier? dla dalszego rozwoju przedsiębiorstw stała się dostępność pracowników. Problem ten coraz wyraźniej wskazuj? publikowane w ostatnich miesi?cach badania. Deficyt pracowników jest po części łagodzony (ale nie rozwi?zywany) przez masowy napływ imigrantów, głównie z Ukrainy. Firmy maj? świadomość, że obecna niska dostępność pracowników nie jest przejściowym problemem, a ma trwały charakter. Przedsiębiorcy, aby dalej się rozwijać, będ? inwestowali w automatyzację, zastępuj?c coraz częściej ludzi maszynami. A to pozytywnie wpłynie na rynek leasingu maszyn i urz?dzeń.

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!