Izba

Udział CCIFP w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych

CCIFP, jako podmiot biorący aktywny udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (UD497), została zaproszona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na spotkanie dotyczące funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podczas spotkania, które odbyło się 5 lipca w siedzibie resortu, głos polskich i francuskich przedsiębiorców reprezentowała r.pr. Anna Prigan, partner w praktyce infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy, która jest członkiem CCIFP i ekspertem komitetu finansowego CCIFP.

Celem spotkania było podsumowanie i szczegółowe omówienie postulatów przekazanych MRiT w zakresie funkcjonowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych na etapie konsultacji publicznych.

Zasadniczy element, którego dotyczyły uwagi CCIFP – nowelizacja art. 109 ust. 1 pkt 4 (poprzez wydzielenie pkt 4a), na tę chwilę zostanie wstrzymana z uwagi na wiele głosów krytycznych i różnorodnych propozycji rozwiązania tej kwestii. Prawdopodobnie nowelizacją objęty będzie art. 109 ust. 1 pkt 7, dot. wykluczenia z powodu wcześniejszego nienależytego wykonania zamówienia, ale kierunek tych zmian nie jest jeszcze ustalony. O kolejnych postępach konsultacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Firmy zainteresowane uwagami zgłoszonymi do projektu zapraszamy do kontaktu z Justyną Rogalińską-Smolak: justyna.smolak(@)ccifp.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!