Udział CCIFP w konsultacjach dotyczących ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

W dniach 29 i 30 maja 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (UD497).

Udział w niej wzięli przedstawiciele CCIFP: mec. Anna Olejniczak-Michalska i mec. Radosław Wiśniewski z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, którzy zabrali głos w kilku znaczących kwestiach.

Niektóre z zaprezentowanych propozycji spotkały się z uznaniem Ministerstwa i będą włączone do projektu ustawy. W przypadku innych, bardziej skomplikowanych zagadnień, Ministerstwo ma zaproponować nowe rozwiązania w kolejnej wersji projektu ustawy lub odstąpić od ich procedowania.

CCIFP jako jeden z niewielu podmiotów społecznych zgłosiła uwagi merytoryczne do prawie całości projektu ustawy.

Podmioty zainteresowane uwagami zgłoszonymi do projektu zapraszamy do kontaktu z Justyną Rogalińską-Smolak: justyna.smolak(@)ccifp.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!