Podsumowanie wydarzeń

Udane partnerstwo CCIFP i UMCS przy realizacji projektu rozwoju kompetencji zawodowych

<p style="text-align: justify;">Miło nam poinformować, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „<strong><em>UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy</em></strong>”. Projekt był realizowany w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2015 r. w partnerstwie pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, ALEPH Polska oraz Gminą Lublin i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.</p>

>

Celem projektu była   poprawa jakości oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, oraz Wydziału Politologii UMCS oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy.

W ci?gu pięciu lat udało się zrealizować założone cele i wskaźniki, w tym poszerzyć ofertę Wydziałów o nowe specjalizacje i kierunki, przeszkolić i wyposażyć w umiejętności praktyczne ponad 3000 studentów i studentek Uniwersytetu, a także wyposażyć pracownie w nowoczesny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie. W projekcie uczestniczyło 3117 osób, z tego 1629 ukończyło praktyki zawodowe, 369 staże, a przeszkolonych zostało 1154 studentów i studentek! Na Wydziale Humanistycznym specjalizacje i specjalności ukończyło 854 studentów, na Wydziale Nauk o Ziemi 66, a studia wschodnioeuropejskie na Wydziale Politologii ukończyło 95 osób. Współpracowaliśmy z   blisko 500 przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy, zrealizowaliśmy 10 wyjazdów studyjnych.

Ze względu na zaplanowany budżet w wysokości blisko 22 milionów złotych (ok. 5 mln euro) i liczbę uczestników projekt jest jednym z największych projektów edukacyjnych w kraju oraz we wschodniej Polsce.   Do realizacji zadań zaangażowanych zostało ponad 500 osób z rożnych dziedzin nauki i ze środowiska biznesowego, co przyczyniło się do kompleksowości i różnorodności forma wsparcia.  

Projekt odniósł również sukces na polu krajowym, o czym świadczy ujęcie go w kampanii „Małe wielkie rzeczy” realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, oraz w przygotowywanym katalogu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zdobył również tytuł Laureata VII edycji Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2013 oraz Srebrne Godło Najwyższej Jakości QI w kategorii QI SERVICES pod patronatem MRR, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i PARP.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!