Udana aukcja zamiany bez wpływu na krzywą dochodowości

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 1,745 (spadek o 2pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,255 (spadek o 9pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,799 (spadek o 13pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy rentowności polskich obligacji znajdowały się w łagodnym trendzie spadkowym w oczekiwaniu na posiedzenie FOMC. Gołębia projekcja makroekonomiczna FED, wskazuj?ca na wolniejsze, w ocenie członków FOMC, tempo podwyżek stóp procentowych w USA przyczyniła się do obniżenia globalnej awersji do ryzyka, odzwierciedlanej spadkiem indeksem VIX. W konsekwencji ceny polskich obligacji na czwartkowym otwarciu były wyższe niż na środowym zamknięciu. W czwartek miała również miejsce aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2016 r. i 2017 r. za 12,03 mld PLN sprzedaj?c jednocześnie obligacje o 4-, 5-, 10- letnich terminach zapadalności za 12,74 mld PLN, przy popycie równym 14,75 mld PLN. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości. W pi?tek mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? na polskim rynku długu.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie miała zaplanowana na środę publikacja danych nt. wstępnych zamówień na dobra trwałe w USA. Pozostałe dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan, finalny szacunek PKB w III kw.) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku. W kierunku wzrostu cen polskiego długu może oddziaływać natomiast pi?tkowy wstępny szacunek inflacji w Polsce. Wpływ pozostałych danych (indeks Ifo w Niemczech, wstępna inflacja w strefie euro oraz indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa) na polski rynek długu będzie w naszej ocenie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!