Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Tylko 7% firm w Polsce uważa, że ich dojrzałość w chmurze jest wysoka

38% firm w Polsce wdrożyło chmurę we wszystkich lub większości obszarów swojej działalności (w porównaniu z 35% w CEE i 78% w USA), jednocześnie 86% firm, które obecnie nie stawiają na chmurę, planuje przenieść całą lub ponad połowę swojej działalności do chmury w ciągu najbliższych 2 lat a 40% firm z Polski wykorzystuje chmurę przede wszystkim do modernizacji, a tylko jedna na cztery stosuje podejście, które pozwala usprawnić im swoją działalność. Cyberbezpieczeństwo, przechowywanie i analiza danych to możliwości chmury, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą traktowane priorytetowo przez ponad połowę firm. Ograniczenia budżetowe, luka talentów i ograniczenia możliwości technologicznych to główne bariery w osiąganiu wartości zaś skupienie się na natywnej architekturze chmurowej to wiodąca strategia dla prawie połowy firm na najbliższe 12 miesięcy - wynika z polskiej edycji badania “Chmura w biznesie liderzy widzą wartość” opracowanego przez PwC Polska.

 

ZOBACZ RAPORT

 

Warszawa, 13 czerwca – Po raz drugi w Polsce i po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej przeprowadziliśmy badanie, którego celem jest zbadanie dojrzałości chmurowej. Raport pokazuje nie tylko jak przebiega transformacja chmurowa w Polsce, ale również pokazuje ją na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Tam gdzie było to istotne, dane zostały również porównane do rynku amerykańskiego, bardziej dojrzałego chmurowo (badanie przeprowadzono w USA pod koniec 2022 r.). Ponieważ firmy w Polsce są wciąż na wczesnym etapie transformacji w chmurze, modernizacja jest głównym powodem wykorzystania technologii chmurowej dla 40% firm (w  Europie Środkowo-Wschodniej to aż 49%, w Stanach Zjednoczonych jest to tylko jedna czwarta). Połączenie migracji, modernizacji i cloud-native w celu zmiany biznesu jest wspólne dla 24% firm w Polsce, podczas gdy dla firm z regionu CEE wynosi ono 20%. W USA na takie rozwiązanie wskazuje 38% organizacji.

 

“Transformacja zajmuje bardzo ważne miejsce na liście priorytetów liderów biznesu, ponieważ stale zmieniający się świat stymuluje ciągłe dostosowywanie i znajdowanie nowych sposobów zwiększania wartości. Dlatego wszyscy przechodzimy do chmury — prędzej czy później. Żeby zbudować przyszłościowe modele biznesowe, konieczne jest nie tylko podążanie za zmianami, ale przewodzenie transformacji, czerpanie z niej jak największych korzyści. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia nadal są na średnim poziomie dojrzałości chmurowej, daleko za takimi rynkami jak Stany Zjednoczone. Dlatego tak interesujące jest przyjrzenie się różnicom - daje to nam okazję na implementację najnowszych i najskuteczniejszych praktyk” - mówi Mariusz Chudy, partner PwC Polska, CEE Cloud & Digital Leader.

 

Dojrzałość chmurowa w Polsce na tle CEE jest o 3% wyższa, jednak w porównaniu z USA nadal jest na niskim poziomie. Można przełożyć się to na wdrożenie dojrzalszych rozwiązań chmurowych. 32% firm deklaruje, że rozpoczęło swoją podróż w kierunku transformacji w chmurze. Jednak dojrzałość chmury w Polsce oraz Europie Środkowo - Wschodniej jest stosunkowo niska w porównaniu z USA. Tylko 7% firm w Polsce (8% w Europie Środkowo-Wschodniej) uważa, że ich dojrzałość w chmurze jest wysoka, co oznacza, że w pełni przenoszą się do chmury i skalują ją w całej firmie. W Stanach Zjednoczonych odsetek firm o wysokiej dojrzałości chmury jest znacznie wyższy — 32%. Jeśli chodzi o średnią dojrzałość, 31% firm w Polsce przyjęło technologię chmury w wielu obszarach swojej działalności i rozwinęło swój model operacyjny. O 4% mniej firm z Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z Polską deklaruje średnią dojrzałość. W Stanach Zjednoczonych stanowią niemal połowę badanych firm. Firmy te korzystają z usług wielu dostawców usług w chmurze lub wykorzystują chmurę do wprowadzania innowacji w swojej działalności. Łącznie liczby te pokazują, że 38% firm w Polsce wdrożyło chmurę we wszystkich lub większości części swojej działalności, w porównaniu do 35 w CEE oraz 78% w USA.

 

“Technologia chmurowa to współczesny motor innowacji, napędzający prędkość przemian. Kiedy jest skutecznie wykorzystywana, stwarza przestrzeń dla przyspieszonego wdrażania sztucznej inteligencji oraz innych technologii wykładniczych [Exponential Technologies] - technologii, które charakteryzują się gwałtownie rosnącymi możliwościami. W obecnej erze cyfrowej rewolucji, pytanie nie brzmi 'czy', ale 'kiedy' rozpocząć tę podróż, aby zbudować organizacje gotowe na wyzwania teraźniejszości i dynamicznej przyszłości. Patrząc z perspektywy operacyjnej, szczególnie fascynujący jest obszar podejmowania decyzji, gdzie technologia chmurowa może wpływać bezpośrednio na skuteczność i efektywność biznesu. Choć na rynku amerykańskim jest to już priorytet, w regionie CEE ten obszar nadal dojrzewa” - mówi Paweł Kaczmarek, Cloud & Digital Director, PwC CEE.

 

Modernizacja danych po jednym obszarze biznesowym na raz to kluczowy element strategii danych. 55% liderów technologii zapytanych o strategię ich firmy w zakresie danych podczas wdrażania chmury wskazało, że modernizuje dane po jednym obszarze biznesowym i/lub aplikacji na raz. 39% firm wskazało, że ma ogólnokorporacyjną strategię modernizacji danych. Wdrożenie wiodących praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli ma kluczowe znaczenie w procesie wykorzystania technologii chmurowych. Ci, którzy bazują na chmurze we wszystkich lub większości obszarów swojej działalności, częściej mają już wdrożoną kontrolę w chmurze. Istnieje jednak możliwość wsparcia firm w tym zakresie, ponieważ większość z nich nie wdrożyła praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli. Co ważne, dobrze przeprowadzona transformacja chmurowa wymaga skutecznej komunikacji i współpracy między wszystkimi interesariuszami. Dane wyraźnie pokazują, że ownerzy transformacji rozpoczynają współpracę z liderami i zespołami z innych obszarów biznesu na różnych etapach, jeżeli w ogóle.  Około jedna trzecia współpracuje z innymi liderami w swojej firmie tak wcześnie, jak to możliwe — już na etapie planowania transformacji.

 

“Nowoczesna, ale też najbardziej adekwatna definicja chmury znacznie wykracza poza technologię. Chmura to nie IaaS, PaaS czy SaaS czy wyłącznie inny model dostarczania zasobów IT. Wykorzystując chmurę jesteśmy powyżej tych warstw ponieważ celem wdrożenia nie jest technologia sensu stricto a wartość biznesowa którą dla klientów czy odbiorców biznesowych generujemy. Obecnie organizacje przyspieszają swoje programy transformacyjne w tym transformację cyfrową gdzie kluczową rolę odgrywa chmura. W drodze do cyfrowej transformacji ma ona zapewnić spójność z trendami technologicznymi, adresować pośrednio oczekiwania biznesowe oraz wzmocnić innowacje. Nadal jednak wiele organizacji wdraża chmurę w tradycyjnym modelu traktując ją jako element wyłącznie technologii” - mówi Przemysław Galiński, Cloud & Digital Director, PwC CEE.

 

Umiejętność myślenia strategicznego ma średni wynik 8.46 (dla CEE wskaźnik ten wyniósł 8.34), została wskazana przez liderów zajmujących stanowiska techniczne jako najważniejsza kompetencja dla liderów technologii. Ponadto 41% (44% dla CEE) z nich uważa umiejętność strategicznego myślenia za najsilniejszą umiejętność liderów technologicznych. Największe wyzwanie powstaje jednak w przypadku świadomości biznesowej - jest wskazywana najrzadziej jako silna cecha dla lidera technologii. 21% respondentów (19% w CEE) twierdzi, że należy ona do najsilniejszych kompetencji, 44% (38% w CEE) liderów twierdzi, że ma nadzieję poprawić ją w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ekspertyza techniczna to także obszar, który wymaga doskonalenia dla 38%, a jednocześnie 37% uważa, że jest to najsilniejszy zestaw kompetencji liderów technologicznych.

 

Wdrażając technologię chmurową, firmy poszukują znacznych korzyści ze swoich inwestycji. Biorąc jednak pod uwagę niższy poziom dojrzałości chmurowej w Polsce, można wnioskować, że większość ankietowanych menedżerów nie zdaje sobie jeszcze w pełni sprawy z korzyści płynących z inwestycji w chmurę. 35% firm w Polsce wskazuje, że wykorzystuje chmurę do zwiększenia zwinności organizacji oraz szybszego wejścia na rynek. Dla 34% to poprawa cyberbezpieczeństwa oraz szybsze wejście na rynek, 33% firm wskazuje, że przyczynia się to do lepszego podejmowania decyzji. Cztery wiodące obszary wartości w USA różnią się od tych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej: lepsze podejmowanie decyzji zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 52%, a poprawa jakości obsługi klienta, oszczędności kosztów i zwiększona produktywność plasują się na kolejnych miejscach z wynikami nieco poniżej 50%.

 

 

 

O badaniu

PwC przeprowadziło ankietę wśród 389 liderów technologii i biznesu z siedmiu państw Europy Środkowej i Wschodniej z różnych sektorów przemysłu (produkty przemysłowe, usługi finansowe, energetyka, usługi komunalne i górnictwo, technologia, media i telekomunikacja, handel detaliczny i konsumpcyjny oraz zdrowie). Wśród przebadanych 389 liderów znalazło się 168 z Polski.  Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało od lutego do marca 2023 r.  Ankietę przeprowadziło PwC Research - zajmujące się badaniem i analizą rynku.

 

Informacje o PwC Polska

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 152 państwach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!