Analizy i badania

Twój wybór ma znaczenie

<p style="text-align: justify;"><strong>W Polsce spada motywacja do pracy i zadowolenie ze świadczeń oferowanych przez pracodawców. Oznacza to, że firmy powinny staranniej dobierać pakiety motywacyjne dla pracowników, aby były one atrakcyjne i proste w obsłudze.</strong></p>

>

Jak wynika z badania „Barometr Pracownika: motywacja i samopoczucie pracowników w Europie” przeprowadzonego przez firmę IPSOS na zlecenie Edenred, blisko 40 proc. pracowników uważa, że ich motywacja do pracy spada. Aż 70 proc. badanych jest niezadowolonych z oferowanych przez pracodawców świadczeń pozapłacowych. Ten pesymistyczny obraz doskonale pokazuje, jak ważny jest właściwy dobór pakietów motywacyjnych. Wyniki tego samego badania pokazuj?, że aż 70 proc. badanych uważa, że oferowane benefity pozapłacowe s? ważne przy wyborze pracodawcy (skok o 38 pkt proc. w stosunku do ubiegłego roku), a dla 80 proc. właściwie dobrany benefit osłabia chęć zmiany pracodawcy.

Zatroszcz się o swój zespół

Szef powinien więc inwestować w świadczenia pozapłacowe dla swojego zespołu. Przełoży się to na motywację pracowników. Warto zacz?ć od prezentów na święta, bowiem 67 proc. badanych jest zadowolonych z podarunków wręczanych z tej okazji. Przy ich doborze warto pomyśleć o takich, które daj? możliwość dopasowania świadczenia do potrzeb pracownika. Trafionym wyborem może być karta podarunkowa, np. Ticket dla Ciebie ?, powszechnie akceptowana zarówno w Polsce, za granic?, jak i w Internecie. To z kolei pozwala na większ? swobodę niż powszechnie stosowane bony podarunkowe. Karta ma jeszcze jedn?, ważn? zaletę z punktu widzenia wyników przedstawionych badań. Pracownik wraz z kart? otrzymuje wolność w doborze prezentu, a środki zgromadzone na karcie może wydać zgodnie z własnymi potrzebami. Dodatkowo wybór kart na prezent świ?teczny to dowód troski pracodawcy o pracowników. Osobisty charakter prezentu i zaangażowanie firmy przy jego wręczaniu jest miłym podziękowaniem oraz skuteczn? zachęt? do dalszej pracy.

Pracownicy tradycyjnie już wyżej ceni? dodatkowe pieni?dze od prezentów rzeczowych. Równocześnie jednak – jak pokazuj? badania – pracownik częściej pamięta, że dostał środki pieniężne na karcie niż zwykły przelew gotówki na konto.

Wszystko jednym przelewem

Duż? swobodę w obsłudze karty ma także pracodawca. Nie tylko decyduje on o tym, jak? kwot? jest zasilana karta danego pracownika, lecz także może robić to wielokrotnie przy różnych okazjach. Stwarza to możliwość budowania długoterminowych programów motywacyjnych dla pracowników, które s? łatwe w obsłudze dla pracodawcy. Pracodawca ma bowiem możliwość wielokrotnego zasilania wielu kart na różne kwoty jednym przelewem. Znacz?co ogranicza to koszty funkcjonowania takich programów w firmie.

Dowiedz się więcej na: http://www.edenred.pl/pl/karty-podarunkowe-ticket-dla-ciebie

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!