Aktualności firm stowarzyszonych

Trzy najważniejsze zmiany dla średnich i małych firm

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zwróciliśmy się o wybranie ze spraw, którymi się zajmuje trzech, które są najistotniejsze dla firm.

- To w pierwszej kolejności dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców za ich własne składki, wprowadzony wzorem Niemiec - mówi w rozmowie z MarketNews24 Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Drugi z postulatów z listy priorytetów, to ograniczenie biurokracji i obowiązków, wzorem Wielkiej Brytanii, gdzie zatrudniający do 9 pracowników nie mają żadnych obowiązków biurokratycznych. Trzeci z najistotniejszych dla małego biznesu dotyczy sądów gospodarczych, które powinny rozstrzygać w ciągu pół roku, zwłaszcza, że teraz sprawy ciągną się latami.

Z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców współpracuje już 376 organizacji, wśród których jest Francusko Polska Izba Gospodarcza. W tym gronie ustalono listę dziesięciu najważniejszych postulatów.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!