Partnerzy

Trzecia doroczna gala oraz forum „ FDI Poland Investor Awards”

<p style="text-align: justify;">Nominacje otwarte – FDI Poland Investor Awards (Polska Nagroda Inwestorów FDI) Termin składania nominacji dla dużych inwestorów zagranicznych – 22 sierpnia 2015. Trzecia doroczna gala oraz forum „ FDI Poland Investor Awards” została zaplanowana na 15 października 2015 roku, w warszawskim hotelu Intercontinental, a nominacje zostały właśnie otwarte! Przy udziale, jak zwykle, wiodących Izb Handlowych oraz Radców Handlowych ambasad tegoroczna impreza obejmie również silną reprezentację krajów azjatyckich, w tym Indii, Japonii, Chin oraz Korei.</p>

>

Spodziewamy się uczestnictwa w „FDI Awards Gala” ponad 250 międzynarodowych zarz?dzaj?cych wysokiego szczebla z ponad 28 krajów. Zbior? się oni by uczcić wiod?cych międzynarodowych inwestorów nagrodami za ich przywi?zanie do polskiej gospodarki mierzone nie tylko przez wielkość inwestycji oraz zatrudnienia, lecz także innowacyjność oraz znaczenie strategiczne dla gospodarki kraju.

We wrześniu niezależne Jury złożone z 25 prezesów międzynarodowych izba handlowych oraz radców handlowych ambasad akredytowanych w Warszawie dokona przegl?du wszystkich nominacji, zaś zwycięzcy zostan? przedstawienie „FDI Awards Gala” 15 października.

Wspierana przez ponad 15 izba handlowych, wydziały handlowe ambasad oraz PAIZ Gala zostanie poprzedzona TopFDI Investor Forum, na którym zostan? przedstawione omówienia udanych inwestycji, a niekiedy też niepowodzeń, w Polsce, zaś wiod?cy menedżerowie wytłumacz? swoje „polskie” strategie.

Aby dokonać nominacji Twojej firmy (wszystkie nominacje s? całkowicie bezpłatne) wejdź na:

http://fdipolandawards.pl/nominations.html.

Formularz nominacyjny będzie aktywny w okresie od 9 czerwca do 22 sierpnia 2015 roku.

Członkowie wszystkich wspieraj?cych Galę izb otrzymuj? 15% zniżki na bilety na Galę nagród. Bilety można rezerwować na stronie:

http://fdipolandawards.pl/attendance.html

W celu uzyskania dalszych informacji proszę się skontaktować z Thomem Barnhardtem:
tb@biznespolska.pl, lub telefonicznie +48-508-143-963

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!