Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Trwałe podstawy ożywienia popytu konsumpcyjnego

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu sprzedaży w kwietniu było zmniejszenie dynamiki sprzedaży żywności sprzedawanej w wyspecjalizowanych sklepach do -6,8% r/r wobec 6,6% w marcu, do czego przyczynił się wspomniany wyżej wpływ zakupów wielkanocnych. W większości pozostałych kategorii odnotowano jednak zwiększenie realnej dynamiki sprzedaży. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost dynamiki odnotowany w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (33,8% r/r wobec 13,5% w marcu), do czego przyczynił się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy. Tym samym dynamika w tej kategorii ukształtowała się na poziomie najwyższym od grudnia 2010 r. (po wyłączeniu okresu marzec-maj 2021 r. w którym zaburzenia związane z pandemią miały silny wpływ na dynamikę sprzedaży detalicznej). Silne zwiększenie dynamiki sprzedaży odnotowano również w kategorii „meble, RTV i AGD” (-3,3% wobec -8,5%). Znaczący wzrost dynamiki sprzedaży w wymienionych kategoriach, które obejmują dobra trwałego użytku, wspierany przez szybki wzrost realnego funduszu płac w gospodarce (por. MAKROpuls z 22.05.2024), wskazuje naszym zdaniem na trwałe podstawy ożywienia popytu konsumpcyjnego. Wsparciem dla takiej oceny jest utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży po wyłączeniu żywności sprzedawanej w wyspecjalizowanych sklepach, która wzrosła w kwietniu do 7,6% r/r wobec 5,9% w marcu. Dzisiejsze dane sygnalizują zatem lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu dynamiki konsumpcji w II kw. br. do 4,3% r/r wobec 3,5% w I kw. Podtrzymujemy ocenę, że ożywienie popytu konsumpcyjnego będzie, podobnie jak w I kw., głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w II kw. i w całym 2024 r.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!