Aktualności firm stowarzyszonych

Trwa stabilizacja sytuacji na światowym rynku mleka

W ostatnich kwartałach mamy do czynienia ze stabilizacją sytuacji na unijnym rynku mleka. Z jednej strony obserwujemy spadek cen masła, z drugiej strony stopniowo rosną ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), podczas gdy ceny serów kształtują się w trendzie bocznym. W efekcie wyraźnie zmniejszyła się dysproporcja cenowa na rynku tłuszczu mlecznego i białka, odzwierciedlana przez różnicę pomiędzy cenami masła a cenami OMP. Obecnie wynosi ona ok. 150 EUR/100 kg wobec 481 EUR/100 kg we wrześniu 2017 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym obserwowane w ostatnich kwartałach bardzo wysokie ceny tłuszczu mlecznego względem białka były zjawiskiem przejściowym i w kolejnych kwartałach różnica cen pomiędzy tymi produktami powróci do średnich poziomów obserwowanych przed 2016 r. (ok. 100 EUR/100 kg w przypadku różnicy pomiędzy cenami masła i OMP).

Podtrzymujemy naszą ocenę zgodnie z którą światowy rynek mleka znajduje się w spadkowej fazie cyklu. Jej przebieg jest jednak o wiele bardziej łagodny niż w przypadku poprzednich cykli na rynku mleka. W znacznym stopniu wynika to z wystąpienia niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, które ograniczyły podaż mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie, co w ostatnich kwartałach osłabiło negatywny efekt spowolnienia światowego popytu na ceny produktów mlecznych. Obecnie uwaga rynku coraz bardziej przesuwać się będzie z UE na Nową Zelandię. Podczas gdy tegoroczne dostawy mleka w UE zostały w znacznym stopniu ograniczone przez suszę, pierwsze miesiące nowego sezonu mlecznego w Nowej Zelandii przyniosły wyraźny wzrost produkcji. Przy założeniu, że w Nowej Zelandii utrzymają się korzystne warunki agrometeorologiczne rosnąca produkcja mleka w tym kraju może poprawić światowy bilans mleka, oddziałując w kierunku spadku cen produktów mlecznych.

Realizuje się nasz scenariusz, zgodnie z którym znaczące straty w pogłowiu świń w Chinach związane z ASF będą ograniczały popyt na serwatkę wykorzystywaną w paszach, oddziałując w kierunku obniżenia jej ceny. Uważamy, że spadek cen serwatki utrzyma się w kolejnych miesiącach. W średnim okresie ASF może mieć jednak pozytywny wpływ na popyt na produkty mleczne, ponieważ w warunkach deficytu mięsa i jego wysokich cen konsumenci z Azji Południowo-Wschodniej będą szukać alternatywnych źródeł białka.

Przy założeniu utrzymania korzystnych warunków agrometeorologicznych w Nowej Zelandii w kolejnych kwartałach prognozujemy dalszy łagodny spadek światowych cen produktów mlecznych. W warunkach oczekiwanego przez nas wzrostu produkcji mleka w UE w przyszłym sezonie (ze względu na efekty niskiej bazy) uważamy, że spadek cen przyspieszy w I poł. 2020 r. i utrzyma się do końca 2020 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (w szczególności w UE oraz w Nowej Zelandii). W efekcie, prognozujemy, że na koniec 2019 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 135 zł/hl, a na koniec 2020 r. ok. 125 zł/hl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!