Analizy i badania

Trudna sytuacja na rynku wieprzowiny

<p style="text-align: justify;">Struktura pogłowia trzody chlewnej w UE wskazuje, że na początku 2016 r. osiągnięty zostanie najprawdopodobniej szczyt cyklu świoskiego na unijnym rynku. Wzrost cen w II poł 2016 r., będący efektem spadku produkcji, ograniczany będzie jednak przez nadal obowiązujące rosyjskie embargo oraz dużą podaż wieprzowiny ze strony jej największych światowych eksporterów (m.in. z USA i Brazylii).</p>

>

W okresie od stycznia do sierpnia br. polski eksport wieprzowiny zwiększył się o 0,4% r/r wobec spadku o 16,7% w analogicznym okresie 2014 r. Niski poziom polskiego eksportu wieprzowiny na tle ostatnich lat jest efektem jej relatywnie niskiej konkurencyjności cenowej oraz trudności w znalezieniu nowych rynków zbytu po wprowadzeniu rosyjskiego embarga w 2014 r., dodatkowo spotęgowanych przez przypadki Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce.

Cena skupu żywca wieprzowego zmniejszyła się w październiku do 4,38 zł/kg wobec 4,61 zł/kg we wrześniu (spadek o 5,0% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla trzody zmniejszyła się do 1,69 zł/kg wobec 1,70 zł/kg we wrześniu (spadek o 2,3% r/r). W rezultacie w październiku relacja cen żywiec/pasza wyniosła 2,59 wobec 2,72 we wrześniu i 2,67 przed rokiem, wskazuj?c na pogorszenie opłacalności produkcji mięsa wieprzowego. Prognozujemy, iż cena skupu za 1 kg żywca wieprzowego w Polsce wyniesie ok. 4,02 zł na koniec br., I kw. 2016 r. 3,97 zł, II kw. 4,29 zł, III kw. 4,86 zł, a na koniec IV kw. 4,70 zł. Głównym źródłem oczekiwanego przez nas łagodnego wzrostu cen będzie wejście rynku UE w spadkow? fazę cyklu świńskiego w II poł. 2016.

Ceny wołowiny na globalnym rynku nieznacznie rosn?, co wynika ze zwiększaj?cego się popytu na wołowinę przy wolniejszym wzroście jej produkcji. W UE dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu cen wołowiny jest ożywienie gospodarcze oddziałuj?ce w kierunku jej wyższego spożycia wewnętrznego.

W okresie od stycznia do lipca polski eksport wołowiny zwiększył się o 24,9% r/r wobec spadku o 3,9% w analogicznym okresie 2014 r. Silny wzrost dynamiki eksportu wołowiny wynikał z jej wysokiej cenowej konkurencyjności, silnego światowego popytu, a także przywrócenia legalności uboju rytualnego w Polsce.

Cena skupu żywca wołowego zwiększyła się w październiku do 5,91 zł/kg wobec 5,83 zł/kg we wrześniu (wzrost o 5,2% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla bydła nie zmieniła się w stosunku do września i wyniosła w październiku 1,39 zł/kg (spadek o 2,3% r/r). W rezultacie w październiku relacja cen żywiec/pasza wyniosła 4,26 wobec 4,19 we wrześniu i 3,96 przed rokiem, sygnalizuj?c wzrost opłacalności produkcji mięsa wołowego. Prognozujemy, że cena skupu za 1 kg żywca wołowego w Polsce wyniesie ok. 5,74 zł na koniec IV kw. 2015 r., I kw. 5,89 zł, II kw. 6,10 zł, III kw. 6,03 zł, a na koniec IV kw. 5,71 zł. Wzrost odsezonowanej ceny mięsa wołowego w znacznym stopniu wynikać będzie z silnego popytu zagranicznego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!