Izba

Transformacja w dobie kryzysu energetycznego - Relacja z debaty CCIFP na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Pierwsza z debat CCIFP na Forum ekonomicznym w Karpaczu dotyczyła transformacji w dobie kryzysu energetycznego. Grzegorz Matusiak, Thierry Deschaux, Ewa Urbaniak, i Tomasz Surma dyskutowali o tym, czy kryzys energetyczny może stać się katalizatorem zmian.

Podczas debaty pojawiły się tematy między innymi energetyki atomowej. Według Thierry Deschaux, Dyrektora Generalnego EDF SA, program jej rozwoju jest kluczowy dla Polski, ponieważ oprócz tego, że może stanowić jej zabezpieczenie przed przerwami w dostawach energii, czy paliw, to energia atomowa prowadzi też do neutralności klimatycznej kraju. Thierry Deschaux dodał też, że 66 polskich firm już teraz współpracuje z EDF przy projektach realizowanych chociażby w Wielkiej Brytanii. EDF złożył ofertę Polsce na budowę elektrowni atomowych i jest ona w fazie analiz i konsultacji. Zmiany są potrzebne, ponieważ jak podkreśla Deschaux, ponad 90% energii elektrycznej produkowanej we Francji, która korzysta z energetyki jądrowej, jest bez emisji CO2. Polska zaś emituje 70% więcej CO2 na 1000 $ PKB niż średnia europejska.

Ważne decyzje nie powinny być odwlekane, stwierdził Tomasz Surma z firmy Veolia Polska. Przedsiębiorcy mają gotowe pomysły i postulaty zmian, które zapisane są w Białej Księdze i które mogą pomóc Polsce znaleźć rozwiązania w obliczu kryzysu. Surma nawiązał również do nadmiernego wykorzystywania energii grzewczej w Polsce przez mieszkańców, które skutkuje przegrzewaniem budynków. Jest to jeden z aspektów, który należy wziąć pod uwagę w planowaniu dalszych działań. Konieczna jest również modernizacja systemów ciepłowniczych, by ograniczyć straty. Należy przy tym, jak podkreśla, wykorzystać paliwa lokalne, odnawialne, ale też odpady.

Ewa Urbaniak, Plant General Manager L’Oréal Warsaw Plant na przykładzie swojej firmy, pokazała jak można wprowadzić działania ograniczające emisję. Podwarszawski zakład L'Oreal jest jedną z największych fabryk grupy, która produkuje dziennie blisko 1 000 000 produktów. W procesie produkcji należy planować zmiany długoterminowo, tak aby opierać się na nowych technologiach, które nie tylko pomogą w procesie dekarbonizacji, ale również zabezpieczą Polskę energetycznie. Pomóc mogą zachęty i ułatwienia inicjowane centralnie, które będą wspierały mniejsze podmioty. Warto również pomyśleć o dofinansowaniu. Ewa Urbaniak ponadto podkreśliła, że za dwa lata fabryka L'Oréal będzie prawdopodobnie działać w obiegu zamkniętym.

Grzegorz Matusiak, poseł PiS, członek sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, zwrócił uwagę, że obecne wyzwania mogą stać się okazją, by uniezależnić się od Rosji w zakresie dostaw ropy i gazu. Należy rozwijać energię z OZE, w tym energetykę wiatrową, w czym mają pomóc zmiany legislacyjne i inwestycje w farmy na morzu Bałtyckim. Jednocześnie rząd stara się zapewnić paliwo dla energetyki węglowej i utrzymać jak najniższe ceny jak najdłużej, ale osiągnięcie poziomu sprzed wybuchu wojny jest niemożliwe.

Poseł Matusiak podkreślił, że Polska stawia na energię z węgla i atomu. Są to stabilne źródła, które muszą być wykorzystane by zaspokoić potrzeby Polski.

Ponad 77% firm francuskich działa na rzecz ochrony klimatu i prowadzi aktywności mające na celu poprawę jakości środowiska, przypomniała moderująca debatę Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP. Dyskusja rozpoczęta na Forum w Karpaczu, jak zapowiedział Poseł Matusiak, stanowić będzie otwarcie głębszego dialogu między przedsiębiorcami, a rządem i parlamentarzystami.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!