Analizy i badania

„Transformacja cyfrowa i cyfrowy konsument". Nowa publikacja kancelarii Dentons

<p style="text-align: justify;">31 października 2018 r. - Dentons, największa na świecie kancelaria prawna, udostępniła nową publikację Market Insights zatytułowaną „Transformacja cyfrowa i cyfrowy konsument ", której przedmiotem są skutki prawne rozwoju wirtualnej gospodarki.</p>

>

Publikacja została przygotowana przez prawników Dentons z Europy i zawiera wskazówki dotycz?ce prawa unijnego i krajowego reguluj?cego projekty z zakresu cyfryzacji i biznesu online, w tym kwestie ochrony danych, prywatności w sieci, praw konsumentów, ochrony własności intelektualnej, zagadnienia antymonopolowe oraz z zakresu prawa konkurencji i prawa pracy. Publikacja ta jest części? nowej serii Dentons Market Insights, w której firma będzie na bież?co publikować artykuły prezentuj?ce różne aspekty transformacji cyfrowej na całym świecie. Aktualne wydanie koncentruje się na Europie, w kolejnych edycjach zostan? zaprezentowane inne regiony geograficzne.

„W dzisiejszej erze cyfrowej firmy korzystaj? z technologii nie tylko po to, aby zwiększyć swoj? efektywność i dotrzeć do nowych klientów, ale nierzadko także po to, aby zapewnić sobie przetrwanie. Często jednak nie s? one świadome złożonych obowi?zków prawnych i regulacyjnych, które wi?ż? się z cyfryzacj?. W tym przewodniku dzielimy się spostrzeżeniami naszych prawników, zdobytymi podczas pracy nad setkami projektów zwi?zanych z cyfryzacj?, aby pomóc czytelnikom unikn?ć kosztownych opóźnień i ryzyka niezgodności z prawem" - mówi Igor Ostrowski, Przewodnicz?cy Globalnego Działu Prawa Technologii, Mediów i Telekomunikacji (TMT) w Dentons. „Dla zdecydowanej większości firm decyzja o wdrożeniu takiej strategii wynika z potrzeby nad?żania za zmieniaj?cymi się zachowaniami klientów, tak więc to cyfrowy konsument jest w istocie kluczowym tematem całej publikacji".

Publikacja stanowi antologię artykułów, z których każdy oferuje unikalne spojrzenie na transformację cyfrow?, a ich celem jest pomóc organizacjom w planowaniu lub wdrażaniu strategii transformacji cyfrowej. Wśród artykułów znajduj? się m.in. następuj?ce tematy:

 • Jak nad?żyć za cyfrowym konsumentem?
 • Rozpoczęcie działalności – jak usun?ć przeszkody prawne na drodze projektu transformacji cyfrowej
 • Centra danych - w samym sercu europejskiego rynku chmur i kolokacji
 • Nad?żać za zmieniaj?cymi się regulacjami - RODO
 • Ochrona konsumentów i reklama w internecie
 • Identyfikacja i zawieranie umów z konsumentami cyfrowymi
 • Handel elektroniczny, ewolucja FinTech i rozwój kryptowalut
 • Egzekwowanie praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym
 • Big data a prawo konkurencji w UE
 • Wpływ transformacji cyfrowej na prawo pracy
 • Sztuczna inteligencja - kolejna ewolucja transformacji cyfrowej

Publikacja jest bezpłatna. Mog? j? Państwo pobrać na stronie:
www.dentons.com/en/insights/guides-reports-and-whitepapers/2018/october/30/digitaltransformation-and-the-digital-consumer

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Zainnowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje.

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD T: +48 22 242 51 24| M: +48502 416 400
E: przemek.pohrybieniuk@dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!