COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze  •  Komitet

Transakcje rajowe - pozytywna wykładnia przepisów Ministerstwa Finansów

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

CCIFP, w imieniu IGCC, postulowała o zmianę przepisów /ich uchylenie / zawieszanie w przesłanych uwagach do projektu rozporządzenia Ministra Finansów.

CCIFP, działając w imieniu IGCC, od początku postulowała o istotną zmianę przepisów lub ich uchylenie / zawieszanie w przesłanych uwagach do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Nasze wysiłki przełożyły się na pozytywną wykładnię tych przepisów przez Ministerstwo Finansów (poniżej szczegóły).

  1. Interpretacja ogólna

MF opublikowało korzystną interpretację ogólną w zakresie „pośrednich transakcji rajowych”. W opublikowanej interpretacji ogólnej, MF przedstawiło korzystną wykładnię przepisów dotyczącą...

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!