Aktualności firm stowarzyszonych

Total zmienia się w TotalEnergies

Na zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników firmy Total akcjonariusze przyjęli, niemal jednogłośnie, uchwałę o zmianie nazwy firmy z Total na TotalEnergies. To początek jej strategicznej transformacji w firmę o szerokiej tożsamości multienergetycznej. Wraz ze zmianą nazwy TotalEnergies przyjmuje nową identyfikację wizualną.

„Energia to życie. Wszyscy jej potrzebujemy i jest ona źródłem postępu. Dlatego dzisiaj, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju planety, która mierzy się z wieloma wyzwaniami w kwestii zmian klimatycznych, wspólnie podążamy w kierunku nowych źródeł energii. Energia definiuje się na nowo i my również wyruszamy w tę energetyczną podróż. Naszą ambicją jest bycie czołowym uczestnikiem transformacji energetycznej na świecie. Dlatego Total zmienia się i staje się TotalEnergies”- wyjaśnia Patrick Pouyanné, prezes i dyrektor generalny TotalEnergies.

Nowa nazwa i nowa identyfikacja wizualna uosabiają kurs, który TotalEnergies obrał w zakresie rozwoju: to firma multienergetyczna, której celem jest wytwarzanie i dostarczanie energii coraz bardziej przystępnej cenowo, niezawodnej i czystej.

 

***

O TotalEnergies

TotalEnergies to firma multienergetyczna, która produkuje i sprzedaje energię w skali globalnej: ropę i biopaliwa, gaz ziemny i  green gas, odnawialne źródła energii i energię elektryczną. 105 000 naszych pracowników jest zaangażowanych w tworzenie coraz tańszej, czystej, niezawodnej i dostępnej dla jak największej liczby osób energii. Aktywna w ponad 130 krajach firma TotalEnergies stawia na zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach, w szczególności w obszarze swoich projektów i operacji biznesowych, które mają przyczynić się do zwiększenia jakości życia ludzi na całym świecie.

Nota prawna

Niniejsza informacja prasowa, która nie może być podstawą do wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji prawnych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Podmioty, w których TotalEnergies SE bezpośrednio lub pośrednio posiada aktywa inwestycyjne, są odrębnymi podmiotami prawnymi. TotalEnergies SE nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania. W niniejszym dokumencie terminy „TotalEnergies”, „TotalEnergies” i „Firma” są czasami używane dla wygody. Podobnie słowa „my”, „nas” i „nasz” mogą być również używane w odniesieniu do spółek zależnych lub do tych, którzy dla nich pracują. Niniejszy dokument może zawierać informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na szeregu danych ekonomicznych i założeniach przyjętych w danym środowisku gospodarczym, konkurencyjnym i regulacyjnym. W przyszłości mogą okazać się niedokładne i podlegają wielu czynnikom ryzyka. Ani TotalEnergies SE, ani żadna z jej spółek zależnych nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania jakichkolwiek wybiegających w przyszłość informacji lub stwierdzeń, celów lub trendów zawartych w niniejszym dokumencie, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też wynikających z innych czynników.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!