Aktualności firm stowarzyszonych

Tomasz Zalewski nowym partnerem zarządzającym kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

<p style="text-align: justify;"><strong>Tomasz Zalewski z dniem 1 października 2017 r. został nowym partnerem zarządzającym Wierzbowski Eversheds Sutherland. Krzysztof Wierzbowski, założyciel kancelarii, który pełnił tę funkcję przez 19 lat, objął stanowisko senior partnera i szefa praktyki nieruchomości i projektów infrastrukturalnych.</strong></p>

>

Tomasz Zalewski jest radc? prawnym, z kancelari? zwi?zany jest od 1999 roku, od 2008 roku na stanowisku partnera. Specjalizuje się w obsłudze projektów zwi?zanych z nowymi technologiami, prawie własności intelektualnej oraz prawie zamówień publicznych. Od lat doradza również startupom technologicznym. Jego zainteresowania zawodowe obejmuj? m.in. prawne aspekty zastosowania najnowszych technologii, jak blockchain, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i cyberbezpieczeństwo. Współtworzy blog  IP w sieci,  na którym pisze o prawie nowych technologii oraz blog  EuroZamówienia  poświęcony prawu zamówień publicznych. Jest założycielem LegalTech Polska – forum wymiany wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych. Jest arbitrem S?du Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, ekspertem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz członkiem założycielem  Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Prestiżowe rankingi prawnicze od lat rekomenduj? go w dziedzinie TMT, własności intelektualnej i prawa zamówień publicznych.

Tomasz Zalewski nadal znaczn? część czasu będzie poświęcał na pracę dla klientów. Swoj? now? funkcję partnera zarz?dzaj?cego ł?czyć będzie bowiem z kierowaniem praktyk? prawa zamówień publicznych oraz – wraz z Pawłem Lipskim – praktyk? TMT.

–  Na podstawie jednogłośnej decyzji wspólników Tomasz Zalewski odpowiedzialny będzie za bież?ce sprawy operacyjne oraz wdrażanie strategii rozwoju firmy. Ja natomiast nie wycofuję się z aktywnej roli w życiu kancelarii, nadal będę pracować jako komplementariusz, poświęcaj?c swój czas na prowadzenie praktyki nieruchomości i projektów infrastrukturalnych, dbanie o relacje z Eversheds Sutherland (gdzie nadal będę członkiem struktur zarz?dczych) oraz wspieranie Tomasza Zalewskiego, poszczególnych zespołów oraz klientów w zakresie, w jakim moje doświadczenie będzie pomocne  – mówi Krzysztof Wierzbowski.   

–  Przekazuję Tomaszowi zarz?dzanie firm? z ogromnym zaufaniem i nadziej?. Jestem przekonany, że jego doświadczenie, konsekwencja oraz ogromny zapał i zaangażowanie w budowanie nowej strategii rozwoju kancelarii pozwol? mu skutecznie realizować zamierzone cele  – dodaje.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland istnieje od 1998 roku. Świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Należy do grona wiod?cych na polskim rynku firm prawniczych, a jej eksperci każdego roku rekomendowani s? w prestiżowych rankingach. W 2005 roku kancelaria przyst?piła do sieci Eversheds, która w lutym 2017 roku – po poł?czeniu z amerykańsk? firm? prawnicz? Sutherland – przyjęła nazwę Eversheds Sutherland. W efekcie tego poł?czenia polskie biuro zmieniło nazwę na  Wierzbowski Eversheds Sutherland. Aktualnie Eversheds Sutherland posiada 66 biur w 32 krajach.    

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!