Aktualności firm stowarzyszonych

Tomasz Korczyński z kancelarii Dentons członkiem Rady International Project Finance Association w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Tomasz Korczyński, adwokat współkierujący praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons, uznawany za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce, będzie zasiadał w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w naszym kraju. </strong></p>

>

International Project Finance Association przyjmuje członków jedynie na zasadach rekomendacji, po wnikliwej weryfikacji oraz w procedurze wewnętrznego głosowania – tym bardziej jest to cenne wyróżnienie dla Tomasza Korczyńskiego. W elitarnym gronie Rady IPFA w Polsce obok eksperta Dentons znajduje się zaledwie 9 osób. Reprezentuj? one m.in. Meridiam, PwC, Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Budimex SA oraz PIR.

IPFA to prestiżowa organizacja non-profit, skupiaj?ca najważniejsze na danym rynku osoby zajmuj?ce się finansowaniem projektów i partnerstwem publiczno-prywatnym. Obecnie liczy 480 członków na wszystkich kontynentach i jest uważana za najbardziej prestiżow? i wpływow? organizację w tym sektorze, odciskaj?c? swoje piętno na regulacjach prawnych i praktyce realizacji projektów z dziedziny PPP na całym świecie. Dentons posiada status globalnego członka IPFA.

Więcej informacji: www.ipfa.org

Zespół PPP kancelarii Dentons, którym współkieruje Tomasz Korczyński, wspierany jest przez doświadczonych prawników specjalizuj?cych się w prawie zamówień publicznych, finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych, podatkach, jak również kwestiach zwi?zanych z procesem budowlanym oraz nieruchomościami. Ponadto na potrzeby każdego przedsięwzięcia PPP kompletowany jest zespół specjalistów z danego sektora, jak ochrona zdrowia, energetyka, transport czy ochrona środowiska. Dzięki wykorzystaniu potencjału sieci Dentons, kancelaria oferuje wartość dodan? w postaci wykorzystania bogatych doświadczeń z zagranicznych przedsięwzięć PPP.


O kancelarii Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Będ?c wśród 20 elitarnych globalnych kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c konsekwentnie innowacyjność i nieuznaj?c? kompromisów jakość świadczonych usług. Dentons to firma utworzona przez międzynarodow? kancelarię Salans LLP, kanadyjsk? Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodow? kancelarię SNR Denton. Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Dentons obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dy i agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, startupy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!