Aktualności firm stowarzyszonych

Tomasz Dąbrowski ponownie wybrany Partnerem Zarządzającym Dentons w Europie

<p style="text-align: justify;"><strong>W wyniku głosowania partnerów z regionu Europy, Tomasz Dąbrowski został ponownie wybrany na stanowisko Partnera Zarządzającego Dentons w Europie. Jego druga kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2017 r. i potrwa do 31 grudnia 2019 r.</strong></p>

>

W trakcie pierwszej kadencji Tomasza D?browskiego jako Partnera Zarz?dzaj?cego w Europie Dentons znacz?co wzmocnił swoj? obecność i pozycję w Europie kontynentalnej, otwieraj?c nowe biura oraz poszerzaj?c ofertę usług na kluczowych rynkach. W tym czasie liczba partnerów w europejskich biurach Dentons wzrosła o 55 proc. w porównaniu do roku 2014.  

Pod przywództwem Tomasza Dentons stał się najszybciej rozwijaj?c? się globaln? firm? prawnicz? na kontynencie, której celem jest świadczenie klientom najwyższej jakości usług. Na Węgrzech i w Niemczech pozyskaliśmy wielu utalentowanych prawników. Dentons otworzył biura w Monachium, Mediolanie, Rzymie i Luksemburgu, znacz?co zwiększaj?c swój zasięg w Europie” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Rady Dentons.  

Tomasz wykonał niewyobrażaln? pracę uplasowuj?c Dentons w gronie wiod?cych firm prawniczych w Europie w ci?gu zaledwie trzech lat. Cieszę się, że będziemy mieli okazję dalej blisko współpracować, kontynuuj?c trend rozwojowy i dalej umacniaj?c rynkow? pozycję Dentons. Tomasz cieszy się pełnym poparciem Zarz?du Europejskiego Dentons oraz poparciem wśród partnerów” - powiedział Evan Lazar, Przewodnicz?cy Rady w Europie i Globalny Wiceprzewodnicz?cy Dentons.  

Czuję się zaszczycony tym, że nasi partnerzy po raz kolejny zaufali mi powierzaj?c funkcję Partnera Zarz?dzaj?cego w Europie. Ostatnie trzy lata koncentrowaliśmy się na rozwoju, w ci?gu kolejnych trzech planujemy skoncentrować się na integracji i innowacjach, stale podnosz?c jakość świadczonych usług oraz zachowuj?c rentowne tempo wzrostu” - powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.  

Wybitne przywództwo Tomasza znajduje odzwierciedlenie w sukcesie, jakim od kilku lat cieszy się region Europy. Wyrazem tego s? liczne nagrody i wyróżnienia za najwyższ? jakość obsługi klienta, jakie Dentons zdobył w krajowych i międzynarodowych rankingach” – powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Tomasz D?browski jest partnerem w zespołach Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć oraz Private Equity. Swoj? karierę w Dentons rozpocz?ł w roku 1992, doł?czaj?c do ówczesnej kancelarii Salans jako associate. Jako jeden z wiod?cych prawników zajmuj?cych się w Polsce prawem spółek, pełnił szereg funkcji kierowniczych, w tym funkcję Partnera Zarz?dzaj?cego warszawskim biurem Dentons, Partnera Zarz?dzaj?cego Regionem Europy Środkowo-Wschodniej oraz Współkieruj?cego Praktyk? Prawa Spółek w Europie. W 2014 r. obj?ł stanowisko Partnera Zarz?dzaj?cego Dentons w Europie.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!