Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

To tylko przejściowy spadek produkcji

W lutym oczekujemy wzrostu odsezonowanej produkcji w ujęciu m/m oraz zwiększenia jej rocznej dynamiki z uwagi na ustąpienie efektów wysokiej bazy oraz wygaśnięcie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Roczna dynamika najprawdopodobniej nadal ukształtuje się jednak poniżej zera. W kolejnych miesiącach spodziewamy się kontynuacji stopniowego ożywienia w budownictwie. Wsparciem dla tego scenariusza jest obserwowana w ostatnich miesiącach stopniowa poprawa wskaźników wyprzedzających koniunktury w tym sektorze. Aktywność w budownictwie w 2024 r. będzie wspierana przez zbliżające się wybory samorządowe, realizację projektów w ramach KPO i efekty programu Bezpieczny Kredyt 2%.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!