Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

To nie koniec wzrostu cen zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 19.05.2022 światowa produkcja zbóż w sezonie 22/23 zmniejszy się do 2251,0 mln t wobec 2290,7 mln t w sezonie 21/22 (-1,7%). Spadek zbiorów zostanie odnotowany zarówno w przypadku pszenicy (-1,6%) jak i kukurydzy (-2,5%), podczas gdy nieznacznie zwiększy się produkcja pozostałych gatunków zbóż (+0,9%). Niższe zbiory pszenicy będą efektem ich spadku m.in. w Ukrainie (-41,2% - pierwszy szacunek IGC uwzględniający wpływ wojny), Australii, Argentynie oraz UE, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miało ich zwiększenie w Kanadzie (powrót do przeciętnych poziomów po ubiegłorocznej suszy), Rosji, Kazachstanie oraz USA. Spadek produkcji kukurydzy będzie wynikać głównie z jej niższych zbiorów m.in. w Ukrainie (-55,8%), USA i Argentynie, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miała jej wyższa produkcja w m.in. w Brazylii i UE.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 22/23 zmniejszy się do 2278,7 mln t wobec 2286,2 mln t w sezonie 21/22 (-0,3%). Wzrostspożycia oczekiwany jest jedynie w przypadku pszenicy (+0,3%), podczas gdy konsumpcja kukurydzy oraz pozostałych gatunków zbóż obniży się (odpowiednio o 0,6% i 0,8%). Spożycie zbóż ograniczane jest przez ich rekordowe ceny.

Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 22/23 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 579,6 mln t wobec 607,3 mln t w sezonie 21/22, a współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 25,4% wobec 26,6%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 13/14. Warto jednak zauważyć, że w tym sezonie, poza poziomem zapasów istotnym czynnikiem determinującym ceny będzie fizyczna dostępność zbóż w handlu międzynarodowym. W obecnych warunkach Ukraina ma bardzo ograniczone możliwości wysyłki swoich nadwyżek eksportowych z uwagi na zablokowane porty i niską przepustowość infrastruktury lądowej. Jednocześnie część krajów, m.in. Indie, blokuje swój eksport zbóż w celu stabilizacji cen i zapewnienia ich dostępności na rynkach wewnętrznych, co destabilizuje światowy rynek.

W ostatnich tygodniach dodatkowym czynnikiem, poza wojną w Ukrainie, rosnącymi cenami nawozów i narastającym protekcjonizmem w handlu zbożami, oddziałującym w kierunku wzrostu cen zbóż są obawy o wielkość światowych zbiorów z uwagi na suszę m.in. w UE, USA i Indiach. Wyraźnego spadku cen zbóż oczekujemy najwcześniej w sezonie 23/24 wraz z prawdopodobnym zwiększeniem się ich światowej podaży. W konsekwencji, uwzględniając tendencje na globalnym rynku zbóż oraz czynniki krajowe prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 200 zł/dt i 170 zł/dt na koniec 2022 r. oraz ok. 150 zł/dt i 140 zł/dt na koniec 2023 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych producentów i eksporterów zbóż, ich polityka handlowa, a także przebieg wojny w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!