Aktualności firm stowarzyszonych

To nie koniec spowolnienia w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w sierpniu do 48,8 pkt. wobec 47,4 pkt. w lipcu, kształtując się powyżej naszej prognozy (47,7 pkt.) i konsensusu rynkowego (47,6 pkt.).

Tym samym już dziesiąty miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Wzrost indeksu PMI wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dotyczących zatrudnienia, bieżącej produkcji i nowych zamówień ogółem). Pozostałe dwie składowe (czas dostaw i zapasy pozycji zakupionych) ukształtowały się na takim samym poziomie jak w lipcu.

Struktura sierpniowego PMI przedstawiła podobny obraz polskiego przetwórstwa jak w kilku ostatnich miesiącach. W warunkach zmniejszającego się napływu nowych zamówień, firmy realizują zaległe zamówienia (obniżały się one już 13 miesiąc z rzędu). Jest to jednak niewystarczające aby utrzymać niezmieniony poziom produkcji – produkcja zmniejszyła się (aczkolwiek w nieznacznym stopniu) już 10 miesiąc z rzędu.

W strukturze sierpniowego PMI na szczególną uwagę zasługuje spowolnienie spadku nowych zamówień ogółem, w tym nowych zamówień eksportowych. Uważamy, że jest ono częściowo związane z nieznaczną poprawą koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro, w szczególności w Niemczech odnotowaną w sierpniu (por. MAKROmapa z 26.08.2019). Taką ocenę wspiera zarejestrowany w sierpniu wzrost indeksów koniunktury w innych krajach regionu – w Czechach i na Węgrzech.

W sierpniu drugi miesiąc z rzędu odnotowano spadek zapasów pozycji kupionych. Ograniczona skłonność przedsiębiorstw do zwiększania poziomu zapasów materiałów może sygnalizować ich obawy dotyczące perspektyw popytu w najbliższych miesiącach. Takie obawy potwierdza również Wskaźnik Oczekiwanej Produkcji, który ukształtował się w sierpniu tylko nieznacznie powyżej lipcowego poziomu (najniższego od października 2012 r.).

Dane GUS o produkcji przemysłowej za czerwiec i lipiec wskazywały na malejącą odporność polskiego przetwórstwa na spadek aktywności w przetwórstwie strefy euro. Dzisiejsze wyniki badań koniunktury wskazują na kontynuację tych tendencji. Stanowią one zatem wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce do 0,1 % r/r w sierpniu z 5,8% w lipcu.

Warto podkreślić, że spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej w II poł. br. zostało uwzględnione w naszej prognozie wzrostu PKB w 2019 r. Tym samym dzisiejsze dane nie zmieniają naszej prognozy wzrostu PKB w całym 2019 r. (4,4% r/r wobec 5,1% w 2018 r.). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!