Aktualności firm stowarzyszonych

The Tree of Life z najlepszym produktem eventowym!

<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.facebook.com/powerawards/" target="_blank">Meeting Planner Power Awards</a> jest pierwszym konkursem poświęconym branży eventowej i poszukującym najlepszych realizacji i praktyk we wszystkich jej sektorach. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z event marketingiem, wskazanie miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości i ekspertów branży.</strong></p>

>

Zadaniem MP Power Awards poprzez wyróżnienie najlepszych projektów i pokazanie ich efektów jest promocja profesjonalizmu branży eventowej oraz budowanie świadomości wartości narzędzi z jej zakresu. Długofalowo celem konkursu jest także podnoszenie standardów pracy i realizacji projektów na każdym etapie ich powstawania oraz współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.
Założeniem organizatorów MP Power Awards jest także integracja branży oraz budowanie platformy komunikacji pomiędzy tworz?cymi j? sektorami.

Nagrody wręczono w kategoriach: MP Power Awards tworz?: MP Power Projekt, MP Power Venue, MP Power 12 i MP Power Produkt.
Konkursem towarzysz?cym MP Power Awards jest Kreatywny Roku Branży Eventowej.

MP Power Produkt to nowość w konkursie MP Power Awards. Do tej części konkursu można zgłaszać produkty, atrakcje, usługi, które mog? stać się części? programu eventu i zdaniem zgłoszeniodawcy wpływać znacz?co na jego uatrakcyjnienie. Jury konkursu będzie poszukiwało ciekawych i oryginalnych propozycji, których potencjał może w znacz?cy sposób uatrakcyjnić program wydarzenia i być zapamiętany przez jego uczestników.

Cieszymy się, że nasza gra  The Tree of Life  zwyciężyła w tej kategorii i okazała się być najlepszym produktem eventowym, który doceniła branża MICE. Szczególnie cieszy fakt, iż grono osób stanowi?ce jury konkursu to liderzy przemysłu spotkań, konferencji i wydarzeń.

Dziękujemy za tę nagrodę, a pozostałym nagrodzonym również gratulujemy!

PUBLIKACJA NA LINKEDIN >>>

RELACJA FOTO/VIDEO >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!