Analizy i badania

Tempo wzrostu płac lekko poniżej średniookresowego trendu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 3,1% r/r wobec 4,0% w listopadzie, kształtując się poniżej naszej prognozy (3,5%) i konsensusu rynkowego (3,7%).</p>

>

Spowolnienie tempa wzrostu płac wynikało w dużym stopniu z ust?pienia efektu niskiej bazy (m.in. w górnictwie oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej), który podbił listopadowy odczyt średniej płacy. W kierunku ograniczenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy listopadem a grudniem oddziaływała również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w grudniu ub.r. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r, podczas gdy w listopadzie ub.r. była ona o 2 większa niż w 2014 r.), obniżaj?c dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w grudniu o 3,7% r/r wobec 4,6% w listopadzie, co było efektem wzrostu inflacji CPI do -0,5% r/r w grudniu wobec -0,6% w listopadzie (por. MAKROpuls z 15.01.2016) oraz zmniejszenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W efekcie realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2015 r. zmniejszyło się w porównaniu z III kw. (4,1% r/r wobec 4,3%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!