Analizy i badania

Tempo wzrostu PKB w Polsce wyniosło 3,6% r/r w I kw. wobec 3,3% w IV kw. 2014 r.

<p style="text-align: justify;">Wyższa dynamika wzrostu PKB w I kw. wynikała ze zwiększenia wkładu eksportu netto (1,1 pp. wobec w I kw. wobec -1,5 pp. w IV kw. ub. r.) oraz spożycia indywidualnego (2,0 pp. wobec 1,5 pp.). W przeciwnym kierunku oddziaływał niższy wkład zapasów (-1,5 pp. wobec -0,1 pp.), inwestycji (1,4 pp. wobec 2,2 pp.), a także spożycia publicznego (0,6 pp. wobec 1,2 pp. – por. MAKROpuls z 29.05.2015).</p>

>

Dane o PKB potwierdzaj?, że widoczne w ostatnich kwartałach spowolnienie w Polsce dobiegło końca. Podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? w kolejnych kwartałach br., wraz z oczekiwan? popraw? sytuacji gospodarczej w strefie euro (w tym w Niemczech) oraz ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych tempo wzrostu gospodarczego ulegnie przyspieszeniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!