Analizy i badania

Tempo wzrostu PKB w III kw. br. wyniosło 3,5%

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS tempo wzrostu PKB w III kw. br. wyniosło 3,5% r/r wobec 3,3% w II kw. i było wyższe od opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (3,4%).</p>

>

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych dynamika PKB zwiększyła się do 3,7% r/r w III kw. z 3,5% w II kw. Z kolei w ujęciu kw/kw i po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost PKB w III kw. przyspieszył do 0,9% kw/kw wobec 0,8% w II kw. Źródłem zwiększenia rocznej dynamiki PKB były wyższe wkłady zapasów (-0,1 pp. w III kw. wobec -0,4 pp. w II kw.) oraz eksport netto (0,4 pp. wobec 0,2 pp.). W przeciwnym kierunku oddziaływały niższe kontrybucje inwestycji (0,9 pp. wobec 1,1 pp.) oraz spożycia ogółem (2,3 pp. wobec 2,4 pp.). Struktura danych wskazuje, że III kw. był szczytem obecnego cyklu koniunktury por. MAKROpuls z 30.11.2015). Zgodnie z nasz? zrewidowan? prognoz?, oczekujemy że w IV kw. roczna dynamika PKB zmniejszy się do 3,1%, a w całym 2015 r. PKB zwiększy się o 3,4%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!