Analizy i badania

Tempo rozwoju rynku centrów handlowych w Europie spowalnia, ale wiele obiektów jest w przygotowaniu

<p style="text-align: justify;">Z danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku łączne zasoby powierzchni w centrach handlowych Europy wzrosły do 160,8 mln m kw. W pierwszym półroczu rynek Europy Środkowo-Wschodniej powiększył się o 825 tys. m kw., natomiast w Europie Zachodniej, na którą przypada ponad dwie trzecie (68%) całkowitej powierzchni w galeriach handlowych, wybudowano w tym czasie jedynie 344 tys. m kw. Zrealizowano łącznie 34 nowe inwestycje, które dostarczyły na rynek 84% nowej podaży odnotowanej w pierwszej połowie roku, oraz rozbudowano 21 istniejących obiektów.</p>

>

Najwięcej nowej powierzchni w centrach handlowych w Europie powstało w Turcji – 566 tys. m kw., co stanowiło 48% ł?cznej podaży. Na kolejnych miejscach znalazły się Rosja (186 tys. m kw.) i Włochy (107 tys. m kw.).

Ł?czna ilość powierzchni dostarczonej na rynek w pierwszym półroczu była jednak o 11% mniejsza niż w analogicznym okresie 2016 r. Na aktywność dewelopersk? wpłynęły czynniki takie jak rosn?ca konkurencja, zmiany zachowań konsumentów oraz rozwój kanału sprzedaży on-line. W budowie pozostaje obecnie 6,8 mln m kw. powierzchni handlowej, która zostanie oddana do użytku do końca 2018 r.

Silvia Jodlowski, autorka raportu z firmy Cushman & Wakefield, powiedziała:  „Centra handlowe przechodz? okres istotnych zmian wobec zmieniaj?cego się oblicza handlu. Obecnie właściciele obiektów handlowych w większym stopniu koncentruj? się na tworzeniu atrakcyjnego i inspiruj?cego otoczenia, gwarantuj?cego klientom doznania, których nie jest w stanie zapewnić sfera wirtualna. Z tego względu rozbudowuj? i przebudowuj? istniej?ce galerie oraz dbaj? o zróżnicowany skład najemców kompletowany w oparciu o potrzeby lokalnych społeczności. W wielu obiektach poszerzono gamę usług kierowanych do tych społeczności oraz wprowadzono nowe rozwi?zania technologiczne. Z kolei najemcy testuj? nowe koncepty i formaty”.

Justin Taylor, dyrektor działu powierzchni handlowych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział:„Doskonałym przykładem transformacji na rynku handlowym jest galeria Westgate Oxford w Wielkiej Brytanii – największego obiektu handlowego otwartego w tym roku w Europie Zachodniej. W miejscu przestarzałego już centrum handlowego z lat 70. powstały cztery odrębne, inspirowane dziedzictwem architektonicznym miasta budynki, z których każdy został zaprojektowany przez innego architekta. Dzięki tej inwestycji w Oksfordzie znaleźć można teraz sklepy największych światowych marek. Znajduj?ca się na dachu obiektu strefa gastronomiczna z popularnymi restauracjami, z poziomu której można podziwiać panoramę miasta oraz obejmuj?ca przestrzeń do organizacji wydarzeń publicznych, to oferta tak atrakcyjna, że wprost nie sposób z niej nie skorzystać. Za podobny przykład może posłużyć galeria The Lexicon Bracknell w Wielkiej Brytanii – kolejna ważna inwestycja ukończona w tym roku, która ożywiła centrum miasta i sprawiła, że Bracknell zaistniało jako miejsce zakupów i rozrywki”.

Europa Zachodnia

Ł?czne zasoby powierzchni handlowej w tym regionie w połowie roku wyniosły 109,1 mln m kw. Pomimo niewielkiej aktywności deweloperskiej na trzech największych rynkach centrów handlowych, tj. Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec, rynki południowoeuropejskie nadal rozwijały się dynamicznie. Największ? dynamikę odnotowano we Włoszech, gdzie powstało ponad 100  tys. m kw. nowej powierzchni, czyli przeszło 30% ł?cznej powierzchni handlowej dostarczonej w Europie Zachodniej w pierwszym półroczu 2017 r.

Z kolei w krajach nordyckich, które charakteryzuj? się wysokim wskaźnikiem nasycenia powierzchni? handlow?, silny wzrost liczby mieszkańców w aglomeracjach i rosn?ca konsumpcja przyczyniaj? się do dalszego rozwoju rynku centrów handlowym w tym regionie. W budowie pozostaje ponad 500 tys. m kw. powierzchni, która zostanie oddana do użytku do końca 2018 r., z czego około 40% w stolicach.  

Europa Środkowo-Wschodnia

Największ? aktywność dewelopersk? w Europie odnotowano w Stambule, na który przypadło 35% nowej podaży powierzchni handlowej w Turcji. Wysoka dynamika na rynku centrów handlowych w tym kraju powinna się utrzymać pomimo spadku popytu ze strony najemców.

Najwięcej powierzchni handlowej w przygotowaniu w Europie na drugie półrocze 2017 r. i 2018 r. znajduje się obecnie w Rosji – 1,7 mln m kw., co stanowi ok. jednej trzeciej ł?cznego wolumenu. W zwi?zku z coraz szybszym rozwojem rynku nieruchomości handlowych w odleglejszych rejonach Rosji takich jak Władywostok, Chabarowsk i Grozny, jedynie 13% powierzchni w przygotowaniu przypada na Moskwę.

W Polsce, pomimo wolniejszego tempa rozwoju rynku centrów handlowych w pierwszej połowie bież?cego roku, obecnie w budowie znajduje się 600 tys. m kw. powierzchni, z czego prawie jedna trzecia w Warszawie, gdzie podaż na poziomie przekraczaj?cym średni nie wpłynęła negatywnie na aktywność deweloperów.

Małgorzata Dziubińska, Associate Director w Dziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Cushman & Wakefield, Polska,  powiedziała:„Po stosunkowo spokojnej pod względem budowy nowych centrów handlowych pierwszej połowie 2017 roku, druga połowa obfitowała w wejścia na polski rynek średnich i dużych projektów. Główne otwarcia drugiej połowy 2017 roku to: Galeria Północna w Warszawie (64 000 m kw. GLA), Wroclavia we Wrocławiu (64 000 m kw. GLA) oraz Serenada w Krakowie (42 000 m kw. GLA). Wejście tak dużych i nowoczesnych projektów na rynki o i tak już stosunkowo wysokim nasyceniu nowoczesn? powierzchni? handlow? wymusza przeprowadzenie zmian w wybudowanych już wcześniej obiektach. Obserwowanym na całym rynku trendem jest obecnie przebudowa i modernizacja powierzchni handlowej w centrach handlowych oraz rozszerzanie oferty gastronomicznej i rozrywkowej.”

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!