Podsumowanie wydarzeń

Temat trzeciej edycji Spotkań Warszawskich brzmi 'Czy warto być green?'

<p style="text-align: justify;">Kolejna trzecia edycja Spotkań Warszawskich odbędzie się na Zamku Królewskim oraz w Arkadach Kubickiego 21 listopada. W tym roku wybitni eksperci debatować będą na temat "Czy warto być green?".</p>

>

Tematem Głównej Debaty Spotkań Warszawskich 2015 będzie "Transformacja energetyczna".

Wyzwania energetyczne należ? do najważniejszych kwestii zwi?zanych z klimatem. W Polsce - kraju obfituj?cym w węgiel, energochłonne huty i przestarzałe elektrownie - maj? znaczenie szczególne. Jak? cenę będzie musiała zapłacić Polska, jeśli zamknie elektrownie węglowe i zacznie w większym stopniu wykorzystywać gaz, czekaj?c, aż odnawialne źródła energii stan? się tańsze i bardziej niezawodne? Francja dawno temu dokonała wyboru i zbudowała swój krajowy rynek energetyczny w oparciu o energię nuklearn?. Czy „atom” jest rozwi?zaniem trwałym i bezpiecznym? A może to gaz z łupków jest cudownym środkiem, które pozwoli na równoczesne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie niezależności energetycznej, zwłaszcza wobec Rosji i Bliskiego Wschodu? O ile generalnie panuje zgodność co do tego, że dywersyfikacja musi stać się podstawowym celem polityki energetycznej, o tyle sposoby osi?gnięcia tego celu s? przedmiotem dyskusji.

Wkrótce podamy więcej informacji dotycz?cych całości programu, jak również zaproszonych prelegentów i zapisów na Spotkania Warszawskie 2015.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!