Techniczne aspekty CV w IT

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>CV jest wizytówką kandydata, która decyduje o jego udziale w procesie rekrutacji. Dotyczy to również specjalistów IT, którzy mimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wciąż muszą konkurować o najciekawsze oferty. Stosowanie się do ogólnych zasad tworzenia CV oraz zamieszczenie informacji poświadczających wiedzę i doświadczenie w IT mogą zwiększyć szansę kandydata na zdobycie wymarzonej pracy.</strong></span></span></p>

>

Profesjonalnie przygotowane CV jest form? pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawc?. Od zawartych w nim informacji a także estetycznego i nowoczesnego wygl?du zależy czy kandydat zostanie zaproszony na rozmowę rekrutacyjn?. Warto więc poświęcić trochę czasu na jego staranne przygotowanie. Jeżeli osoba aplikuj?ca będzie pamiętała o zamieszczeniu w nim kluczowych informacji, stanie się ono furtk? do zdobycia wymarzonego stanowiska. Oto elementy, które według eksperta IT LeasingTeam powinny się znaleźć w CV.  

Dane osobowe  

W górnej części CV kandydat powinien zamieścić podstawowe dane takie jak imię i nazwisko oraz kontakt, czyli numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania. Bardzo częstym błędem jest zamieszczanie w CV nieprofesjonalnego adresu e-mail, w którym zamiast imienia i nazwiska pojawia się zdrobnienie b?dź ksywka. Natomiast adres e-mail wykorzystywany w takim dokumencie jak CV powinien być profesjonalny i najczęściej zaczynać się od imienia i nazwiska np. imie.nazwisko@gmail.com. Zamieszczanie informacji na temat stanu cywilnego, posiadania dzieci czy też wieku nie jest wymagane.  

Górna część dokumentu jest również właściwym miejscem, aby zaznaczyć, jak? formę pracy preferuje kandydat, zdaln? czy na miejscu, oraz w jakim terminie może zacz?ć pracę u nowego pracodawcy. W rekrutacjach na stanowiska IT s? to bardzo istotne informacje, ponieważ najczęściej kandydaci s? poszukiwani od zaraz a ich praca, zwłaszcza, gdy s? programistami, może być wykonywana zdalnie. Wielu chętnie korzysta z tej możliwości, uznaj?c pracę zdaln? za istotny benefit – wyjaśnia Sandra Olchowik, Specjalista ds. Rekrutacji IT w IT LeasingTeam.  

Zdjęcie  

Zamieszczenie zdjęcia w CV może nie jest obowi?zkowe, za to zawsze mile widziane przez pracodawców. Warto zadbać, aby było to zdjęcie formalne, biznesowe. Fotografie z wakacji czy imprez lepiej zostawić na inne okazje.  

Informacje o sobie  

Jest to miejsce, w którym kandydat może napisać kilka istotnych informacji na swój temat. Na pewno warto pokazać, dlaczego zależy mu na danym stanowisku, podkreślić mocne strony np. opisać specjalistyczn? wiedzę, znajomość określonych języków programowania, lata doświadczenia w danej dziedzinie b?dź branży i nakreślić kierunek, w którym chciałby się rozwijać. Jeżeli kandydat zaaplikował na stanowisko do firmy, która znajduje się poza jego miejscem zamieszkania, warto napisać, że jest otwarty na relokację.

Wykształcenie  

W informacji o wykształceniu powinny znaleźć się takie dane jak daty rozpoczęcia i zakończenia nauki w kolejności chronologicznej zaczynaj?c od najnowszych, nazwy uczelni i szkół, kierunki oraz zdobyte stopnie naukowe. Jeśli dana osoba posiada odpowiednie wykształcenie, ale dopiero zaczyna zdobywać doświadczenie zawodowe, warto najpierw umieścić w CV informację o edukacji, a następnie o doświadczeniu. Natomiast, gdy kandydat ma już bogate doświadczenie, natomiast nie ma odpowiedniego wykształcenia, powinien zamienić tę kolejność.  

Doświadczenie zawodowe  

Przebieg kariery zawodowej jest najistotniejszym punktem w CV, dlatego na jego przygotowanie warto poświęcić najwięcej czasu i uwagi. Kandydat powinien zamieścić tutaj takie informacje jak nazwy pracodawców, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, ułożone chronologicznie, zawsze od ostatniego miejsca pracy, nazwy stanowisk oraz zakres obowi?zków. W tym miejscu można pochwalić się swoimi osi?gnięciami.  

Dodatkowe aktywności w postaci wolontariatu, praktyk, udział w akcjach charytatywnych, członkostwo w stowarzyszeniach czy przynależność do kół studenckich również s? form? zdobywania doświadczenia zawodowego i warto o nich wspomnieć. Zwłaszcza, gdy kandydat dopiero rozpoczyna swoj? karierę zawodow? – komentuje Sandra Olchowik z IT LeasingTeam.  

Projekty  

Jeśli kandydat pracuje projektowo, powinien zebrać wszystkie informacje na temat wykonanych projektów w jednym miejscu i opisać zakres prac oraz technologie, które zostały wykorzystane do ich wykonania. Lista zrealizowanych projektów będzie doskonałym świadectwem jego doświadczenia i umiejętności.  

Umiejętności  

W branży IT opis umiejętności ściśle wi?że się z technologiami. W zależności od stanowiska, na które kandydat aplikuje, niezbędny będzie opis stopnia znajomości m.in. języków programowania, baz danych, systemów operacyjnych, analizy oraz zarz?dzania.  

Kursy, szkolenia, certyfikaty  

Posiadanie b?dź nie posiadanie certyfikatu może mieć zasadniczy wpływ na wybór danego kandydata przez pracodawcę. Osoby o podobnych kwalifikacjach odróżni? się od konkurencji właśnie ukończonymi kursami i posiadanymi certyfikatami.  

W opisie szkolenia powinny znaleźć się informacje o dacie i miejscu, w którym się odbyło, jego temacie i uzyskanym certyfikacie. Jeśli szkolenie było prowadzone przez osobę znan? w branży to można też dodać imię i nazwisko osoby prowadz?cej.  

Znajomość języków obcych  

Znajomość określonych języków obcych coraz częściej pojawia się w wymaganiach na różne stanowiska w branży IT. Poziom znajomości języka określa skala od A1 do C2. Wystarczy wpisać język, który znamy i obok dopisać odpowiednie oznaczenie, które określi nasz poziom. Znajomość języków potwierdzaj? również odpowiednie certyfikaty językowe, których posiadanie jest dla firm dużym atutem, dlatego warto się nimi pochwalić w CV.  

Zainteresowania  

Ogólniki takie jak ksi?żka, film niewiele wnosz? do CV a zainteresowania mog? być dodatkowym miejscem, w którym pokazujemy, że nasza praca jest również naszym hobby. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej często pada prośba, aby kandydat powiedział kilka słów o sobie.  

Jeśli w CV kandydat napisze, że interesuje się nowymi technologiami, może zostać zapytany o to w jaki sposób rozwija swoj? wiedzę na ten temat, jakie strony internetowe odwiedza oraz do jakich magazynów sięga – komentuje Sandra Olchowik.

  Długość CV  

W przypadku CV specjalistów IT nie obowi?zuje zasada dwóch stron. Długość dokumentów aplikacyjnych jest uzależniona od posiadanego doświadczenia, zakresu obowi?zków i liczby projektów zrealizowanych przez kandydata. CV osoby z wieloletnim stażem pracy w realizacji projektów IT może zajmować nawet kilkanaście stron. Pełna informacja na temat doświadczenia jest dla rekrutera najlepszym świadectwem umiejętności i wiedzy danej osoby, zwiększaj?cym jej szansę na zdobycie pracy.  

Dodatkowe informacje  

W tym miejscu kandydat może dodać linki do prac i projektów zamieszczonych w Internecie, stron internetowych, profili na Goldenline czy Linkedin b?dź też bardziej specjalistycznych portali jak Github.  

Klauzula  

W każdym CV musi znaleźć się zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Standardowa formuła brzmi: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust Nr 133 poz. 883).” W niektórych ogłoszeniach wymagane s? zmodyfikowane formuły np. zawieraj?ce nazwę firmy. Jeżeli pracodawca wymaga zmodyfikowanej formuły, należy j? wstawić do CV.  

Gdy CV będzie już gotowe warto je dokładnie przeczytać i poprawić ewentualne błędy ortograficzne, gramatyczne czy literówki. Należy również pamiętać o dopasowaniu dokumentów aplikacyjnych do konkretnej oferty. Warto, aby w życiorysie pojawiły się sformułowania, słowa i zwroty podobne do tych zawartych w ogłoszeniu.  

Zapisuj?c CV kandydat powinien wybrać format pliku, który nie sprawia problemu przy otwieraniu oraz nazwać go imieniem i nazwiskiem np. imie_nazwisko_stanowisko.pdf  

Tak przygotowane CV można wysłać w odpowiedzi na oferty prac, które zainteresowały kandydata.  

Więcej cennych wskazówek na temat procesów rekrutacyjnych dla kandydatów IT można znaleźć na stronie http://itlt.pl/przewodnik-dla-kandydata-it/. Zachęcamy również do śledzenia aktualnych ofert pracy dla kandydatów IT http://praca.itlt.pl/oferty-pracy/.

***  

IT LeasingTeam realizuje usługi w zakresie pozyskiwania i dostarczania firmom wysokiej klasy specjalistów i kadry zarz?dzaj?cej w obszarze IT. Spółka oferuje gotowe rozwi?zania typu Fixed Price, usługi outsourcingowe Team Leasing oparte na modelu Time & Material oraz rekrutację i dobór personelu na zasadach Permanent Recruitument.

IT LeasingTeam jest części? Grupy Kapitałowej LeasingTeam.  

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

IT LeasingTeam na LinkedIn  

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!