Aktualności firm stowarzyszonych

TaylorWessing e|n|w|c opublikował drugą edycję Retailer’s Guide Poland 2014

<p style="text-align: justify;">TaylorWessing e|n|w|c i TPA Horwath we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych opublikował drugą edycję Retailer’s Guide Poland 2014 – przewodnik dla sieci handlowych wchodzących na polski rynek.</p>

>

Polska jest jednym z najsilniejszych i najszybciej rozwijaj?cych się rynków w regionie CEE i kierunkiem rozwoju wielu zagranicznych firm. Branża Retail należy do najbardziej konkurencyjnych, a proces wejścia na nowe rynki jest skomplikowany i często niesie za sob? duże ryzyko finansowe. Przed podjęciem pierwszego kroku w kierunku ekspansji na polskim rynku, inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi aspektami prawnymi, podatkowymi i ekonomicznymi panuj?cymi w naszym kraju.

Celem Retailer’s Guide Poland 2014 jest pomoc inwestorom zagranicznym we wdrożeniu procesu wprowadzania sieci handlowej do Polski. Przewodnik powstał w wyniku współpracy dwóch międzynarodowych ekspertów specjalizuj?cych się między innymi w doradztwie dla sektora nieruchomości handlowych: kancelarii prawnej TaylorWessing e|n|w|c, która przygotowała część prawn? przewodnika i firmie doradztwa biznesowego TPA Horwath,   która wzbogaciła przewodnik o kwestie podatkowe. Wsparcia merytorycznego udzieliła Polska Rada Centrów Handlowych, udostępniaj?c najświeższe informacje na temat rynku nieruchomości handlowych w Polsce.

Anna Szmeja-Kroplewska, Dyrektor Generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych w następuj?cy sposób komentuje potrzebę powstania Retailer’s Guide: „Polska Rada Centrów Handlowych od ponad 10 lat wspiera rozwój firm i profesjonalistów zwi?zanych z rynkiem centrów i sieci handlowych. W ubiegłym roku do Polski weszło ponad 40 nowych sieci handlowych, a   publikacja Retailer’s Guide była dla nas ważnym elementem budowania wiedzy wśród pracowników firm rozważaj?cych inwestycje w Polsce. Tegoroczna publikacja została opracowana z myśl? o targach ReDI i firmach, które zadebiutuj? w 2014 roku na naszym rynku. Będziemy korzystać z Retailer’s Guide również przy okazji innych międzynarodowych wydarzeń polecaj?c opracowanie jako doskonałe kompendium wiedzy o prawie i podatkach w kraju”.

  „Nasza praktyka pokazuje, że sieci handlowe w Polsce konfrontowane s? z wieloma zagadnieniami prawnymi zarówno na etapie rozpoczynania działalności w naszym kraju jak i w trakcie bież?cej działalności operacyjnej. Dysponuj?c sprawdzonymi, szytymi na miarę rozwi?zaniami można zapobiec wielu problemom, koncentruj?c się na sprawnym rozwoju biznesu. Będ?c partnerem tej branży w Polsce od wielu lat, z uwag? obserwujemy rynek oraz towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie rozwoju ich firm i sieci w Polsce. Retailer’s Guide to publikacja będ?ca wynikiem doświadczeń i kompetencji zaufanych partnerów, któr? mamy nadzieję zachęcić do inwestowania w tej branży w Polsce ” - dodaje Dr Ewelina Stobiecka, Managing Partner w TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie

"Decyzje sieci handlowych o rozpoczęciu działalności w Polsce podyktowane s? oczywiście wysokim potencjałem polskiego rynku. Niemniej, zważywszy na duż? presję konkurencji, generowane marże mog? nie pozostawiać dużego marginesu na błędy. W tej sytuacji bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie działań tak, aby nie wpaść w ewentualne pułapki podatkowe. Polskie prawo podatkowe, chociaż stale zmieniane, wci?ż nie nad?ża za praktyk? gospodarcz? i nie przewiduje wielu szczególnych rozwi?zań, które pojawiaj? się chociażby w relacjach wynajmuj?cy - najemca. Kwestie takie, jak rozliczanie różnego rodzaju zachęt, partycypacji w fit-outach, kosztów finders fee, czy też rozliczeń pojawiaj?cych się przy zakończeniu umowy najmu, bardzo często mog? rodzić negatywne konsekwencje podatkowe - np. brak możliwości zaliczenia niektórych kosztów do kosztów podatkowych - b?dź też problemy z odliczeniem podatku VAT. Problemom tym można zaradzić, jednak niezbędne jest prawidłowe zaplanowanie działań, najlepiej już w momencie negocjowania umowy najmu. – podsumowuje Krzysztof Kaczmarek, Partner Zarz?dzaj?cy w TPA Horwath.

Retailer’s Guide będzie dostępny dla uczestników targów ReDI, 28-29 maja 2014, Stadion Narodowy, Warszawa. Firmy TaylorWessing e|n|w|c i TPA Horwath s? partnerami Centrum Wsparcia Najemców i Franczyzy, które powstało z myśl? o obecnych na targach sieciach handlowych poszukuj?cych rzetelnych informacji o polskim rynku. Więcej na redi.org.pl.

Można go również pobrać ze stron:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!